FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 263.313.096,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.363.225,00
 • Finansal Yatırımlar 134.919.436,00
 • Ticari Alacaklar 48.494.064,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.499.236,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.994.828,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.806.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 73.878,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.732.693,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 51.067.076,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.641.214,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.874.803,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.146.707,00
 • ARA TOPLAM 263.313.096,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 771.451.574,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.500.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.502,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.888.471,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 500.727.568,00
 • Maddi Duran Varlıklar 222.265.385,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 204.103,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.862.545,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.034.764.670,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.153.248,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.927.058,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.123.347,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.111.543,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.793.019,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.318.524,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.749.382,00
 • Diğer Borçlar 5.836.823,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 479.892,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.356.931,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.778.424,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.115.472,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.157.522,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.755.228,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 402.294,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 353.677,00
 • ARA TOPLAM 123.153.248,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 142.738.902,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.823.892,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.363,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.862.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.877.447,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.877.447,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 95.171.655,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 265.892.150,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 768.872.520,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 631.079.826,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.193.175,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 99.264.760,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 99.264.760,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.004.384,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.017.930,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 334.892.610,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.294.336,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 137.792.694,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.034.764.670,00