FİNANS

oyak cimento - oyakc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.344.328.534,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 518.889.205,00
 • Finansal Yatırımlar 95.634.022,00
 • Ticari Alacaklar 1.032.370.276,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 89.358.667,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 943.011.609,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.924.042,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.861.667,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.062.375,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 656.979.852,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.236.222,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.294.915,00
 • ARA TOPLAM 2.344.328.534,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.140.805.804,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.462.551,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.462.551,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.498.038,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.892.246.931,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.211.474,00
 • - Şerefiye 7.062.941,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.148.533,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.625.339,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 36.625.339,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 79.969.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.407.632,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.485.134.338,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.608.677.220,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 668.002.178,00
 • - Banka Kredileri 668.002.178,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 51.894.712,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.820.309,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 696.110.109,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 104.762.366,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 591.347.743,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.427.542,00
 • Diğer Borçlar 13.360.612,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.565.345,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.795.267,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.786.950,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 51.720.756,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 49.130.903,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.295.999,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.834.904,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 243.458,00
 • ARA TOPLAM 1.608.677.220,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 162.159.472,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.055.881,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.055.881,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 146.103.591,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 139.225.968,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.877.623,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.770.836.692,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.714.297.646,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.714.297.646,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.159.793.441,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -305.979.569,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 134.868.176,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.322,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.757.845,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.757.845,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.757.845,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.672.144,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.672.144,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.954.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 905.464.705,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 442.982.621,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.485.134.338,00

OYAK CIMENTO Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama