FİNANS

oyak cimento - oyakc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.717.830.455,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.595.514.415,00
 • Finansal Yatırımlar 214.456.956,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 214.456.956,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 203.330.005,00
 • Ticari Alacaklar 2.609.301.665,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 270.534.953,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.338.766.712,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.288.774,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.578.871,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.709.903,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.108.418.037,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 170.534.632,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.051.630,00
 • ARA TOPLAM 7.716.566.109,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.264.346,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.931.139.835,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.386.103,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.386.103,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.412.645,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.524.169.085,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.413.160,00
 • - Şerefiye 7.062.941,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.350.219,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.638.393,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 62.638.393,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.188.114.440,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.878.917,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.648.970.290,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.835.043.279,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.061.696.544,00
 • - Banka Kredileri 756.397.410,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.541.227,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.541.227,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.867.572.443,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 405.345.988,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.462.226.455,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 169.382.198,00
 • Diğer Borçlar 114.236.245,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.759.201,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 109.477.044,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 126.246.434,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 301.699.181,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 174.049.968,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.997.545,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 143.052.423,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 619.039,00
 • ARA TOPLAM 3.835.043.279,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 432.559.219,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 46.092.713,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.092.713,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 671.685,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 385.794.821,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 357.894.012,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 27.900.809,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.267.602.498,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.381.367.792,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.381.367.792,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.159.793.441,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -203.986.378,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 134.868.176,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.322,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -155.943.894,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -155.943.894,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -155.943.894,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.679.046,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.679.046,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.954.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.028.643.719,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.017.059.709,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.648.970.290,00

Kredi Hesaplama