FİNANS

oyak cimento - oyakc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.219.544.110,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.211.011.986,00
 • Finansal Yatırımlar 166.340.027,00
 • Ticari Alacaklar 2.169.255.190,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 237.560.777,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.931.694.413,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.500.951,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.291.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.209.950,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.490.278.305,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 148.232.269,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.661.036,00
 • ARA TOPLAM 5.218.279.764,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.264.346,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.623.471.201,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.284.357,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.284.357,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.694.832,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.288.402.239,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.292.293,00
 • - Şerefiye 7.062.941,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.229.352,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.571.307,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.571.307,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 181.495.638,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.984.452,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.843.015.311,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.740.468.965,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 759.212.310,00
 • - Banka Kredileri 751.866.350,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.121.973,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.121.973,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.504.340.495,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 269.909.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.234.431.005,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.554.228,00
 • Diğer Borçlar 90.079.339,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.198.316,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 85.881.023,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 91.369.782,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 167.931.646,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 85.430.453,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.686.802,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.743.651,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 428.739,00
 • ARA TOPLAM 2.740.468.965,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 591.648.245,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 318.267.442,00
 • İhraç Edilen Tahviller 300.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.267.442,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.015.053,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 271.365.750,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 265.090.563,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.275.187,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.332.117.210,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.510.898.101,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.510.898.101,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.159.793.441,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -203.986.381,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 134.868.176,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.322,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.661.389,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.661.389,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.661.389,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.413.745,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.413.745,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.954.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.528.636.799,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.571.579.737,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.843.015.311,00

Kredi Hesaplama