FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oyak cimento - oyakc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.806.966.083,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.299.903.159,00
 • Finansal Yatırımlar 536.044.754,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 536.044.754,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 235.495.203,00
 • Ticari Alacaklar 4.342.243.918,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 241.806.734,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.100.437.184,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 64.382.266,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 31.366.654,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.015.612,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.091.545.077,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 384.641.697,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.360.057,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 665.611,00
 • ARA TOPLAM 14.788.786.539,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 18.179.544,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.569.124.393,00
 • Finansal Yatırımlar 11.290.249,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.767.547,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.767.547,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 210.618.013,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.102.219.194,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.645.465.416,00
 • - Şerefiye 3.110.258.912,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 535.206.504,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 180.966.576,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 180.966.576,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.214.830.269,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.719.170,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 35.376.090.476,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.665.400.816,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.455.562.542,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.196.940,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.760.824,00
 • Banka Kredileri 1.455.562.542,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.641.331.007,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 711.374.280,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.929.956.727,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 124.865.831,00
 • Diğer Borçlar 178.562.931,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.950.287,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 172.612.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.000.444.943,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 522.640.173,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 477.804.770,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.013.230,00
 • ARA TOPLAM 6.665.400.816,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.044.543.037,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 136.449.673,00
 • Banka Kredileri 68.376.010,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 68.073.663,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.093.089.908,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 815.003.456,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 656.555.793,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 158.447.663,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.709.943.853,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 26.666.146.623,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.666.146.623,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.246.578.406,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 328.405.654,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.936.406.728,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 945.905,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -351.966.345,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -351.966.345,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -351.966.345,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -161.426.565,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -161.426.565,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.420.542.634,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.146.759.287,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.127.896.250,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 35.376.090.476,00