FİNANS

oyak cimento - oyakc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.953.740.352,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 526.037.803,00
 • Finansal Yatırımlar 87.592.723,00
 • Ticari Alacaklar 817.751.268,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.068.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 797.682.885,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.909.773,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.752.238,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.157.535,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 459.089.397,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.607.985,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 751.403,00
 • ARA TOPLAM 1.953.740.352,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.049.226.805,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.688.201,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.688.201,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.816.775,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.815.776.580,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.835.307,00
 • - Şerefiye 7.062.941,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.772.366,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.790.915,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.790.915,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 88.761.865,00
 • Diğer Duran Varlıklar 476.831,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.002.967.157,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.449.398.578,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 677.366.148,00
 • - Banka Kredileri 425.307.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.634.579,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.086.360,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 534.638.215,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 125.733.481,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.904.734,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.273.298,00
 • Diğer Borçlar 19.652.447,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.394.815,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.257.632,00
 • Türev Araçlar 831.686,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.269.781,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.888.865,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 44.483.645,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.850.001,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.633.644,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 359.914,00
 • ARA TOPLAM 1.449.398.578,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.743.837,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.756.085,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.756.085,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 120.987.752,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.318.410,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.669.342,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.589.142.415,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.413.824.742,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.413.824.742,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.159.793.441,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -305.979.569,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 134.868.176,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.322,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.620.649,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.620.649,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.620.649,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.759.016,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.759.016,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.954.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 905.464.705,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 132.285.649,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.002.967.157,00

OYAK CIMENTO Haberleri

Tümü