FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oyak cimento - oyakc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.026.185.832,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.821.994.804,00
 • Finansal Yatırımlar 1.132.964.723,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 583.023.875,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 243.077.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.057.355.943,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 309.805.997,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.747.549.946,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 76.639.973,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.716.908,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.923.065,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.576.943.188,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 334.054.430,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.314.661,00
 • ARA TOPLAM 16.005.267.722,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20.918.110,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.443.646.752,00
 • Finansal Yatırımlar 12.991.012,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.320.732,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.320.732,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 583.023.875,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 242.203.594,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.189.058.312,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.215.982.596,00
 • - Şerefiye 3.578.788.315,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 637.194.281,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 153.883.380,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 153.883.380,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.274.909.888,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.701.504,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 39.469.832.584,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.847.812.536,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.091.589,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.925.502,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.740.548.338,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 611.348.978,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.129.199.360,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 215.469.202,00
 • Diğer Borçlar 336.659.088,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.641.303,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 330.017.785,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 176.375.525,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 136.465.904,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.123.497.603,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 621.746.423,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 501.751.180,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.705.287,00
 • ARA TOPLAM 5.847.812.536,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.177.168.427,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.705.948,00
 • Banka Kredileri 51.002.594,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 115.703.354,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.170.320.969,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 840.141.510,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 676.943.847,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 163.197.663,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.024.980.963,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 31.444.851.621,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.444.851.621,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.246.578.406,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 377.876.682,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.169.091.608,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 32.212.548,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.088.396,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -404.986.555,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -404.986.555,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -404.986.555,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -231.052.794,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -231.052.794,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.086.453.176,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.424.989.647,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 807.025.603,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 39.469.832.584,00