FİNANS

oylum sinai yatirimlar - oylum - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 156.971.897,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.775.642,00
 • Finansal Yatırımlar 15.795.005,00
 • Ticari Alacaklar 44.113.582,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.049.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.064.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 123.880,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.880,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.005.052,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.624.899,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.374,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.482.463,00
 • ARA TOPLAM 156.971.897,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 44.880.055,00
 • Finansal Yatırımlar 750.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.917.142,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.066,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.066,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.289,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.289,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.915.319,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 201.851.952,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.509.563,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.658.100,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.827.359,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.594.527,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.594.527,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.746.925,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.639.271,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43.381,00
 • ARA TOPLAM 70.509.563,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.705.343,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.470.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.698.695,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.826,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 81.214.906,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 120.637.046,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 120.637.046,00
 • Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.687.369,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.869.747,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.869.747,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -821.179,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.260.550,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.819.380,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 201.851.952,00

Kredi Hesaplama