FİNANS

oylum sinai yatirimlar - oylum - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 192.726.013,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.006.798,00
 • Finansal Yatırımlar 56.291.741,00
 • Ticari Alacaklar 52.229.781,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.631.188,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.598.593,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 107.080,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.080,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 42.309.301,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.690.182,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.391,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.021.739,00
 • ARA TOPLAM 192.726.013,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 48.929.064,00
 • Finansal Yatırımlar 750.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 40.852.508,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155.641,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155.641,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.395.147,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.395.147,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.775.529,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 241.655.077,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.799.490,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.460.513,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.156.920,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.174.973,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.174.973,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.700.375,00
 • Diğer Borçlar 53.128,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 53.128,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.253.581,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 101.799.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.451.367,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.470.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 463.201,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.058.946,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 114.250.857,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 127.404.220,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 127.404.220,00
 • Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.687.369,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.554.987,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.554.987,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.135.939,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.260.550,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.901.314,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 241.655.077,00

Kredi Hesaplama