FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oylum sinai yatirimlar - oylum - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 245.710.750,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 27.692.176,00
 • Finansal Yatırımlar 49.014.082,00
 • Ticari Alacaklar 96.578.340,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.060.431,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.517.909,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.914,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.914,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 41.268.256,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.996.004,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 78.690,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.951.288,00
 • ARA TOPLAM 245.710.750,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 197.618.515,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.265.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 192.406.556,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.152,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.152,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.911,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.911,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.051.657,00
 • Diğer Duran Varlıklar 239,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 443.329.265,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.795.801,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.984.787,00
 • - Banka Kredileri 89.984.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.574.802,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.139.173,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.139.173,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.157.169,00
 • Diğer Borçlar 42.357,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.357,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.897.513,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 130.795.801,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.778.569,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.950.624,00
 • Banka Kredileri 2.950.624,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.239.310,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.667.906,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.667.906,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.920.729,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.574.370,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 269.754.895,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 269.754.895,00
 • Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.687.369,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 122.767.549,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 122.767.549,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.059.258,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.355.951,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.944.026,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 443.329.265,00