FİNANS

oyak yatirim menkul - oyyat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.898.557.709,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 106.574.759,00
 • Finansal Yatırımlar 504.543.242,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 504.543.242,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 504.543.242,00
 • Ticari Alacaklar 1.272.366.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60.812.825,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.211.553.992,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.301.346,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.301.346,00
 • Türev Araçlar 540.192,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.012.005,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 125.431,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 93.917,00
 • ARA TOPLAM 1.898.557.709,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 99.454.608,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.775.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.775.381,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.760.434,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.098.497,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.188.971,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.998.012.317,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.332.862.569,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 442.001.498,00
 • - Banka Kredileri 243.063.279,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 833.526.758,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 353.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 833.173.507,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.632.414,00
 • Diğer Borçlar 8.723.772,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.723.772,00
 • Türev Araçlar 6.238.435,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.397.403,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.697.109,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.645.180,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.645.180,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.332.862.569,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.248.304,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.448.097,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.341.018,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.459.189,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.459.189,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.359.110.873,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 638.901.444,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 619.265.507,00
 • Ödenmiş Sermaye 94.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.075.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.509.481,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.509.481,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.867.024,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.977,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 35.977,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.015.202,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 227.314.040,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 183.334.269,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.635.937,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.998.012.317,00

Kredi Hesaplama