FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ozak gmyo - ozkgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.940.083.177,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 195.288.295,00
 • Finansal Yatırımlar 3.257.153.118,00
 • Ticari Alacaklar 235.673.197,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 205.609.161,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.064.036,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.041.189,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.041.189,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.961.902.431,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.177.283.776,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.869.847,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 104.871.324,00
 • ARA TOPLAM 6.940.083.177,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.929.428.248,00
 • Finansal Yatırımlar 312.217.308,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.536.995.477,00
 • Maddi Duran Varlıklar 65.755.853,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.459.610,00
 • - Şerefiye 2.491.118,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.968.492,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 28.869.511.425,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.441.186.834,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 686.647.678,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 256.811.592,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.390.810,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 228.420.782,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.723.442,00
 • Diğer Borçlar 31.383.338,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.383.338,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.083.010,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.224.684,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.858.326,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.441.186.834,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.380.338.418,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.338.323.948,00
 • Banka Kredileri 1.338.323.948,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.450.577,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.054.591,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.054.591,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.821.525.252,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 26.047.986.173,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.047.986.173,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.456.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -119.842.284,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.365.479,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 245.365.479,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 303.216.575,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 303.216.575,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 278.545.716,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.206.680.204,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.534.671.786,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 28.869.511.425,00