FİNANS

ozsu balik - ozsub - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 739.928.553,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 60.857.179,00
 • Finansal Yatırımlar 514.309,00
 • Ticari Alacaklar 76.576.128,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 201.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.375.064,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.923.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.527.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 396.259,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.442.218,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.243.187,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.475.292,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.741.281,00
 • ARA TOPLAM 739.928.553,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 116.870.875,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.890.389,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 51.714.885,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 272.692,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.892.960,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 856.799.428,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 483.223.214,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.232.031,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.263.977,00
 • Banka Kredileri 53.018.012,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 381.581.328,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.515.489,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 338.065.839,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.039.408,00
 • Diğer Borçlar 2.053.027,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.731.785,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 321.242,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.111.616,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.206.967,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.539.079,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.525.388,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.691,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.195.781,00
 • ARA TOPLAM 483.223.214,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.030.723,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.208.654,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.767.408,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.767.408,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.054.661,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 527.253.937,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 329.545.491,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.679.855,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 133.800.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.056.173,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.056.173,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 707.050,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 707.050,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.852.321,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 120.229.479,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.147.178,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.134.364,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 856.799.428,00

Kredi Hesaplama