FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

parsan - parsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.850.053.865,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 74.228.329,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 566.675.341,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 566.675.341,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.037.626.954,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 86.925.287,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.078.795,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.519.159,00
 • ARA TOPLAM 1.850.053.865,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.381.894.680,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 189.652.106,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 188.484.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.167.269,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.718.511.614,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.239.801.976,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224.709.089,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.219.895,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.231.948.545,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.451.422.743,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 327.531.649,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.873.374.712,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 939.718.932,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 592.179.092,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 347.539.840,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.820.110,00
 • Diğer Borçlar 54.647.512,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.487.943,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.569,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.663.434,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 55.748.794,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 35.125.300,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.623.494,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.310.747,00
 • ARA TOPLAM 3.451.422.743,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.893.785.809,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.609.667.453,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 136.644.897,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 136.644.897,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 147.473.459,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.345.208.552,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.886.739.993,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.761.965.464,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.690.578.108,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.383.358.648,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.473.055.561,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 59.317.358,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.124.774.529,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.231.948.545,00