FİNANS

parsan - parsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.324.659.996,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.204.389,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 549.042.641,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.885.718,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 542.156.923,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.185.494,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.185.494,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 575.049.505,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.555.295,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 97.622.672,00
 • ARA TOPLAM 1.324.659.996,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.009.084.072,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.066.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.296.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.770.270,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 818.828.314,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.929.000.663,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.914.011,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.163.260,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 72.110.952,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.333.744.068,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.879.204.057,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 221.263.081,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 518.184.566,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 963.466.082,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 777.170.642,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 186.295.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.853.487,00
 • Diğer Borçlar 7.180.503,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.338.140,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.842.363,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.692.304,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.964.502,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.802.944,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.911.851,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.891.093,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.946.118,00
 • ARA TOPLAM 1.879.204.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.155.218.193,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.027.179.589,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 71.523.885,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.523.885,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 56.514.719,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.034.422.250,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.299.321.818,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.849.481.201,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 387.963.692,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 512.915.996,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 295.910.429,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 497.035.295,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 449.840.617,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.333.744.068,00

Kredi Hesaplama