FİNANS

parsan - parsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.575.711.049,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.869.290,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 492.192.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.866.465,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 484.326.133,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 253.803.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 253.803.780,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 660.614.154,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.910.169,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 95.321.058,00
 • ARA TOPLAM 1.575.711.049,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.233.574.580,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 98.810.137,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 96.878.722,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.931.415,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 926.224.126,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.940.203.925,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.901.857,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.159.442,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 118.275.093,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.809.285.629,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.129.329.465,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 261.855.828,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 733.980.278,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 932.196.112,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 695.632.607,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 236.563.505,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.537.299,00
 • Diğer Borçlar 86.025.418,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 84.695.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.329.661,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.422.200,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.438.164,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.348.033,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.747.763,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.600.270,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.526.133,00
 • ARA TOPLAM 2.129.329.465,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.235.661.270,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.046.245.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 98.618.570,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.618.570,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.796.818,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.364.990.735,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.444.294.894,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.856.800.056,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.673.966.723,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 822.197.853,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.024.356.723,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 180.622.968,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 587.494.838,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.809.285.629,00

Kredi Hesaplama