FİNANS

parsan - parsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.022.836.504,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.139.583,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 368.004.615,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 368.004.615,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 466.982.119,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.991.744,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 108.718.443,00
 • ARA TOPLAM 1.022.836.504,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.345.535.208,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 74.410.029,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 72.903.702,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.506.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 473.557.091,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.646.406.810,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 74.638.742,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.506.223,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.016.313,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.368.371.712,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.592.961.392,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 306.546.201,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 631.908.408,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 569.180.081,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 442.481.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 126.698.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.389.835,00
 • Diğer Borçlar 5.184.012,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.110.162,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 73.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.871.038,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.771.877,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.756.443,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.640.950,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.115.493,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.353.497,00
 • ARA TOPLAM 1.592.961.392,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 992.398.877,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 895.874.980,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 48.092.677,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.092.677,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.431.220,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.585.360.269,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.783.011.443,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.422.840.710,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 406.802.384,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 437.720.694,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 295.910.429,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 126.751.414,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 360.170.733,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.368.371.712,00

Kredi Hesaplama