parsan - parsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 445.797.207,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.665.463,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 152.949.129,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.313.296,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.635.833,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 183.587.314,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.225.215,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.370.086,00
 • ARA TOPLAM 445.797.207,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.066.299.907,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 56.403.132,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 56.146.258,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 256.874,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 239.640.135,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.655.148.415,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.455.945,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.806.897,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.845.383,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.512.097.114,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 596.828.850,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.212.999,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 336.460.552,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 140.439.780,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 107.969.275,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.470.505,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.361.419,00
 • Diğer Borçlar 326.941,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 326.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 755.916,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.734.096,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.680.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.616.999,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.063.958,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.477.995,00
 • ARA TOPLAM 596.828.850,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 883.692.529,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 844.710.768,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.519.857,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.519.857,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.461.904,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.480.521.379,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.031.575.735,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 936.229.346,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 443.766.043,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 443.766.043,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.761.041,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 283.012.613,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 283.012.613,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.873.458,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.649.670,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 44.411.704,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 95.346.389,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.512.097.114,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.