FİNANS

parsan - parsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 536.449.953,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 27.867.246,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 242.944.773,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.955.866,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 240.988.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 214.661.207,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.943.413,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.033.314,00
 • ARA TOPLAM 536.449.953,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.334.601.666,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.108.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.400.656,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.708.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 333.044.810,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.852.689.638,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.793.530,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 829.451,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.135.356,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.871.051.619,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 911.859.845,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 157.257.633,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 447.442.344,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 244.996.374,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 182.283.766,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.712.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.876.621,00
 • Diğer Borçlar 8.695.073,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.885.818,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 809.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 240.384,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.977.281,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.714.121,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.481.946,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.232.175,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.523.931,00
 • ARA TOPLAM 911.859.845,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 707.889.176,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 662.520.419,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.989.754,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.989.754,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.379.003,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.619.749.021,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.251.302.598,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.133.648.770,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 448.799.222,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 448.799.222,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.698.241,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 305.085.320,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 305.085.320,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.556.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 169.072.105,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 99.620.265,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 117.653.828,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.871.051.619,00

Kredi Hesaplama