FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

parsan - parsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.193.776.329,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 45.856.370,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 335.350.769,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.986.029,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 332.364.740,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 682.048.403,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.541.790,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 104.978.997,00
 • ARA TOPLAM 1.193.776.329,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.108.169.460,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 85.242.549,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 83.495.535,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.747.014,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.041.720.907,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.656.105.503,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.512.071,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.420.945,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 147.167.485,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.301.945.789,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.883.465.374,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 130.835.360,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 715.623.399,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 856.478.299,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 684.263.742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 172.214.557,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.539.209,00
 • Diğer Borçlar 5.039.224,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 383.448,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.655.776,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.324.726,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.552.591,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 44.693.746,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.513.418,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.180.328,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.459.186,00
 • ARA TOPLAM 1.883.465.374,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.336.194.943,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.117.899.335,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 127.949.385,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 127.949.385,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.346.223,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.219.660.317,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.082.285.472,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.481.298.773,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.653.848.623,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 647.437.638,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 295.910.429,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 728.446.294,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 600.986.699,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.301.945.789,00