FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pasifik teknoloji - patek - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 370.140.545,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.250.074,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 273.347.594,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 176.935.743,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 96.411.851,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.516.450,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.735.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.781.380,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 21.604.358,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.793.817,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.628.252,00
 • ARA TOPLAM 370.140.545,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 194.323.196,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 333.638,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 333.638,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 44.331.114,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 116.500.308,00
 • - Şerefiye 15.162.483,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.337.825,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.531.927,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.738,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 564.463.741,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.244.975,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.209.987,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 160.316.026,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.663.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.652.344,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.739.532,00
 • Diğer Borçlar 96.226.918,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 72.653.207,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.573.711,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 99.207.326,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.982.461,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.907.587,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.723.523,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 184.064,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.969,00
 • ARA TOPLAM 387.244.975,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.913.314,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.804.825,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.804.825,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.108.489,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.108.489,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 414.158.289,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 150.305.452,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 151.204.535,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -154.986,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 14.338.642,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -384.038,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.077.332,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 31.482.249,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -899.083,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 564.463.741,00