FİNANS

pc iletisim medya - pcilt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 303.159.501,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.732.399,00
 • Finansal Yatırımlar 577.945,00
 • Ticari Alacaklar 228.197.187,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.054.709,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 226.142.478,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.936.027,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.383.177,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.552.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.230.877,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.485.066,00
 • ARA TOPLAM 303.159.501,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 138.717.110,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.441.641,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.000.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.440.777,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.898.296,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.898.296,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.266.501,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.942.904,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.394.772,00
 • - Şerefiye 43.609.849,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 784.923,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.571.221,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 441.876.611,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 285.150.448,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.948.295,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.820.682,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 249.717.555,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.334,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 249.716.221,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.308.994,00
 • Diğer Borçlar 15.183,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.183,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.011.291,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 482.668,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.845.780,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.387.213,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 458.567,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 285.150.448,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.953.924,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.503.477,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.062.729,00
 • Ticari Borçlar 60.683.835,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.683.835,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 35.000.777,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.422.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 737.670,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 737.670,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.605.620,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 399.104.372,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 42.772.239,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.889.497,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.050.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.835.299,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.302,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.788.074,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.594.412,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.372.612,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.882.742,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 441.876.611,00

Kredi Hesaplama