FİNANS

petkim - petkm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 30.441.031.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.829.826.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.053.658.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.690.824.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 920.765.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.770.059.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.445.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 885.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.560.000,00
 • Türev Araçlar 19.521.000,00
 • Stoklar 4.715.044.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.737.908.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.959.944.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 262.685.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.103.120.000,00
 • ARA TOPLAM 30.441.031.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.711.598.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.910.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.369.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.302.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.000,00
 • Türev Araçlar 46.594.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.937.295.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.814.616.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.063.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 484.623.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.777.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 458.846.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.021.498.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 20.687.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 47.152.629.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.432.770.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.945.365.000,00
 • - Banka Kredileri 1.109.874.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.993.997.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 9.367.249.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.604.721.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 630.984.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.973.737.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.843.000,00
 • Diğer Borçlar 16.402.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.315.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 402.924.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 369.732.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 351.633.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.099.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 68.786.000,00
 • ARA TOPLAM 24.432.770.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.242.956.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.075.492.000,00
 • Banka Kredileri 2.737.348.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 69.908.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 837.729.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 329.735.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 329.735.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.675.726.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.476.903.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.387.372.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.534.400.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.188.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -70.804.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -70.804.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.804.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -525.333.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -565.094.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 39.761.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 417.325.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.970.569.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.758.039.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 89.531.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 47.152.629.000,00

Kredi Hesaplama