FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

petkim - petkm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 20.334.037.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.039.655.000,00
 • Finansal Yatırımlar 298.952.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.545.990.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.595.549.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.950.441.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 122.724.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.149.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.575.000,00
 • Türev Araçlar 60.183.000,00
 • Stoklar 6.140.873.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 772.721.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 136.542.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40.854.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.312.085.000,00
 • ARA TOPLAM 20.334.037.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.456.547.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.149.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.704.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.637.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.000,00
 • Türev Araçlar 41.127.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.027.748.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.829.018.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.339.179.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 312.771.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 379.622.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.278.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 345.344.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 485.806.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 79.427.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 95.790.584.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.752.611.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.295.418.000,00
 • - Banka Kredileri 5.411.169.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.570.495.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.257.337.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.479.026.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.778.311.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 118.045.000,00
 • Diğer Borçlar 24.403.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.316.000,00
 • Türev Araçlar 15.439.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 558.779.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 796.876.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 794.279.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.597.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 115.819.000,00
 • ARA TOPLAM 26.752.611.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.649.846.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.626.689.000,00
 • Banka Kredileri 13.082.610.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 167.814.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.260.867.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 754.722.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 754.722.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.007.568.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.402.457.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 51.388.127.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.137.955.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.534.400.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 27.887.153.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 500.700.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -447.259.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -448.124.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -448.124.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.245.628.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -477.489.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -421.238.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -346.901.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.697.792.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.820.799.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.389.998.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 250.172.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 95.790.584.000,00