FİNANS

petkim - petkm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.008.888.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.215.431.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.229.324.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.220.139.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.000.677.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.219.462.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.971.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.984.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.987.000,00
 • Türev Araçlar 1.379.000,00
 • Stoklar 5.883.291.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.421.012.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.093.034.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 133.800.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 875.541.000,00
 • ARA TOPLAM 29.008.888.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.322.923.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.910.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.462.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.395.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.000,00
 • Türev Araçlar 20.699.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.166.260.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.517.002.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91.556.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 375.521.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.456.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 349.065.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 849.876.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 18.545.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 43.331.811.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.372.162.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.179.850.000,00
 • - Banka Kredileri 1.458.228.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.082.369.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 8.547.774.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.288.816.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.321.851.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.966.965.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.575.000,00
 • Diğer Borçlar 11.631.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.544.000,00
 • Türev Araçlar 4.361.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 528.899.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 203.495.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 188.029.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.466.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 52.166.000,00
 • ARA TOPLAM 22.372.162.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.985.362.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.897.583.000,00
 • Banka Kredileri 2.579.152.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 67.860.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 762.983.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 309.749.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 309.749.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.047.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.357.524.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.974.287.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.913.969.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.534.400.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.188.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -81.328.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -81.328.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -81.328.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -493.026.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -501.135.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 8.109.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 417.325.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.970.569.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.262.853.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.318.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 43.331.811.000,00

Kredi Hesaplama