FİNANS

petkim - petkm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 26.041.081.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.166.902.000,00
 • Finansal Yatırımlar 835.177.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.181.874.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 887.012.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.294.862.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.940.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 313.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.627.000,00
 • Türev Araçlar 37.214.000,00
 • Stoklar 4.360.538.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.094.699.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.239.856.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 274.287.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.062.450.000,00
 • ARA TOPLAM 26.041.081.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.832.412.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.910.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.110.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.043.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.000,00
 • Türev Araçlar 18.588.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.745.747.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.104.466.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.419.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 245.096.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.919.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 219.177.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.176.742.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 22.001.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 47.873.493.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.465.806.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.294.976.000,00
 • - Banka Kredileri 3.048.601.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.355.502.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.571.875.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.885.622.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.686.253.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 157.008.000,00
 • Diğer Borçlar 21.427.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.340.000,00
 • Türev Araçlar 8.557.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 555.594.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 323.694.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 319.388.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.306.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 177.173.000,00
 • ARA TOPLAM 18.465.806.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.245.438.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.729.438.000,00
 • Banka Kredileri 8.303.714.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 147.643.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 848.628.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 642.651.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 642.651.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.721.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.711.244.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.162.249.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.155.441.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.534.400.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.188.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -247.450.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -247.450.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -247.450.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -557.507.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -587.358.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 29.851.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 642.300.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.325.847.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 154.675.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.808.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 47.873.493.000,00

Kredi Hesaplama