petkim - petkm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.405.246.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.676.938.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.061.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.421.339.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 152.883.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.268.456.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.777.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.884.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.893.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 903.221.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.223.767.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.131.088.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.131.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 159.012.000,00
 • ARA TOPLAM 9.405.246.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.465.076.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.910.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.910.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.464.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.464.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.476.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.879.527.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.952.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.551.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.980.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.571.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 273.257.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.454.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.870.322.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.446.341.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.520.007.000,00
 • - Banka Kredileri 1.936.812.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 279.105.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 32.034.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 476.130.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 153.155.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 322.975.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.923.000,00
 • Diğer Borçlar 13.019.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.932.000,00
 • Türev Araçlar 21.259.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 84.751.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.758.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.123.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.635.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.389.000,00
 • ARA TOPLAM 4.446.341.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.650.788.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.261.868.000,00
 • Banka Kredileri 1.479.853.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 3.249.056.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.303.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 50.281.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 211.120.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 127.519.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 127.519.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.097.129.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.773.193.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.790.831.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.112.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.188.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.861.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -37.861.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -37.861.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -130.933.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -88.672.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -42.261.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 330.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.227.578.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -13.129.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -17.638.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.870.322.000,00

PETKIM Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.