FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

petkim - petkm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 31.813.086.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.836.416.000,00
 • Finansal Yatırımlar 488.720.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.813.543.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.512.291.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.301.252.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.468.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 411.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.057.000,00
 • Türev Araçlar 201.716.000,00
 • Stoklar 4.943.367.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.161.633.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.669.599.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.954.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.314.269.000,00
 • ARA TOPLAM 31.813.086.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.035.015.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.910.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.645.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.578.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.000,00
 • Türev Araçlar 86.262.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.779.082.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.758.577.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.684.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 252.045.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.188.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 228.857.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.544.374.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 35.182.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 60.848.101.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.441.801.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.441.015.000,00
 • - Banka Kredileri 6.658.054.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.868.155.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.245.513.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.030.419.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.215.094.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 120.902.000,00
 • Diğer Borçlar 22.904.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 87.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.817.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 949.495.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 689.750.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 687.153.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.597.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 104.067.000,00
 • ARA TOPLAM 24.441.801.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.816.752.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.501.223.000,00
 • Banka Kredileri 11.975.222.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 162.571.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.185.736.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 788.096.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 788.096.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 341.697.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.258.553.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.589.548.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.533.202.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.534.400.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 238.988.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.188.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -315.965.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -315.965.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -315.965.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -663.432.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -870.689.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 207.257.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 646.142.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.322.005.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.706.876.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 56.346.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 60.848.101.000,00

Kredi Hesaplama