FİNANS

pinar et ve un - petun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 481.009.251,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.377.666,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 221.351.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 178.847.786,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.504.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.690.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 93.263.932,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 426.554,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 91.021.859,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.398.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 356.652,00
 • ARA TOPLAM 481.009.251,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 743.654.554,00
 • Finansal Yatırımlar 2.477.459,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 332.525.501,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.230.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 364.299.143,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.514.833,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.514.833,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.933.035,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.933.035,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.224.663.805,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 333.996.343,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.001.091,00
 • - Banka Kredileri 25.001.091,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 79.069.015,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.142.929,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 202.566.102,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.102.515,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 173.463.587,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.616.008,00
 • Diğer Borçlar 7.206.478,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.237.011,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.969.467,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 582.925,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.313.391,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.056.763,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 803.398,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.365,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.229,00
 • ARA TOPLAM 333.996.343,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.481.389,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.855.353,00
 • Banka Kredileri 32.949.602,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.905.751,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.311.020,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.311.020,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.315.016,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 437.477.732,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 787.186.073,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 787.186.073,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 37.059.553,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 326.478.811,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 179.352.167,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.504.819,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.963.840,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 18.963.840,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.451.816,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 229.860.012,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 76.820.428,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.224.663.805,00

PINAR ET VE UN Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama