FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pinar et ve un - petun - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.565.737.161,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.457.411,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 713.865.489,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 557.714.089,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 156.151.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 143.572.563,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 109.343.730,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.228.833,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 446.340.401,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.118.686,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.290.055,00
 • ARA TOPLAM 1.565.737.161,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.112.436.743,00
 • Finansal Yatırımlar 14.396.057,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 14.396.057,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.213.378.889,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 186.210.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.631.930.388,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.336.653,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.336.653,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.606.755,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.606.755,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.678.173.904,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.371.982.789,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 480.086.145,00
 • - Banka Kredileri 480.086.145,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.545.111,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.156.503,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 758.313.708,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 160.776.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 597.537.238,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.154.489,00
 • Diğer Borçlar 26.787.257,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.077.011,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.710.246,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.576.696,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.253.270,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.956.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.020.947,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.935.960,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 157.164,00
 • ARA TOPLAM 1.371.982.789,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 637.021.881,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.620.127,00
 • Banka Kredileri 8.228.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.391.514,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 140.623.780,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 140.623.780,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 472.777.974,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.009.004.670,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.669.169.234,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.669.169.234,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.269.540.672,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.189.131.493,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.091.550.938,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -126.449.086,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.174.516,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 23.174.516,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 480.193.857,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.184.420.935,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 479.372.761,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.678.173.904,00