FİNANS

pinar et ve un - petun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.290.480.245,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 108.164.188,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 485.371.392,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 345.611.061,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.760.331,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 263.216.376,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 186.830.984,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.385.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 253.742.009,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.972.341,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.602.526,00
 • ARA TOPLAM 1.290.480.245,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.070.069.767,00
 • Finansal Yatırımlar 12.006.797,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 959.397.205,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.320.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.002.596.085,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.598.884,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.598.884,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 195.092,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 195.092,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.360.550.012,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.173.641.945,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 391.007.891,00
 • - Banka Kredileri 391.007.891,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.532.849,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.251.166,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 464.888.282,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 102.283.197,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 362.605.085,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.387.742,00
 • Diğer Borçlar 237.731.669,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 112.425.036,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 125.306.633,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 222.061,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.025.515,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.856.002,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.602.637,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.365,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.958,00
 • ARA TOPLAM 1.173.641.945,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 349.343.350,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.474.224,00
 • Banka Kredileri 17.749.675,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.724.549,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 151.733.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 151.733.349,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 176.135.777,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.522.985.295,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.837.564.717,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.837.564.717,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 37.059.553,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.109.899.422,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.488.751.481,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -89.343.702,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.495.066,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 49.495.066,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.869.600,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 487.234.758,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.265.780,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.360.550.012,00

Kredi Hesaplama