FİNANS

pinar et ve un - petun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 990.102.751,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.177.043,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 430.788.894,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 356.983.263,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.805.631,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 153.692.798,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 115.673.476,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.019.322,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 268.846.037,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.398.134,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.731.902,00
 • ARA TOPLAM 990.102.751,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.313.844.819,00
 • Finansal Yatırımlar 4.553.421,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 495.189.511,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.139.280,00
 • Maddi Duran Varlıklar 763.641.738,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.034.852,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.034.852,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.047.178,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.047.178,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.303.947.570,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 794.510.171,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 315.430.229,00
 • - Banka Kredileri 315.430.229,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.752.194,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.285.410,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 358.394.211,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 57.103.197,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 301.291.014,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.165.564,00
 • Diğer Borçlar 41.514.793,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.097.011,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.417.782,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 433.186,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.548.322,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.081.954,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.828.589,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.365,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.130,00
 • ARA TOPLAM 794.510.171,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.187.104,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.470.216,00
 • Banka Kredileri 25.928.881,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.541.335,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 83.071.685,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.071.685,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.645.203,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 965.697.275,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.338.250.295,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.338.250.295,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 37.059.553,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 700.478.662,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 461.544.619,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.576.976,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.652.394,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 40.652.394,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 62.437.028,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 321.490.538,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 133.986.044,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.303.947.570,00

Kredi Hesaplama