FİNANS

pinar et ve un - petun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 406.249.763,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.207.859,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 193.305.400,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 162.382.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.922.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.268.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 76.845.628,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 423.330,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 93.454.449,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.665.510,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 260.129,00
 • ARA TOPLAM 406.249.763,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 723.670.793,00
 • Finansal Yatırımlar 2.477.459,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 312.642.634,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.230.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 364.667.737,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.443.868,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.443.868,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.562.077,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.562.077,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.129.920.556,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 296.590.297,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.326.454,00
 • - Banka Kredileri 8.326.454,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.694.304,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.222.143,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 194.374.622,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.282.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 163.092.236,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.403.730,00
 • Diğer Borçlar 6.910.648,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.237.011,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.673.637,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 213.594,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 115.466,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.055.960,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 802.595,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.365,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.890,00
 • ARA TOPLAM 296.590.297,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.390.289,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.939.116,00
 • Banka Kredileri 21.257.590,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.681.526,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.742.058,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.742.058,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.709.115,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 387.980.586,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 741.939.970,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 741.939.970,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 37.059.553,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 320.437.311,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 180.182.093,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.892.169,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.101.868,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 19.101.868,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.451.816,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 228.329.532,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.008.277,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.129.920.556,00

PINAR ET VE UN Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama