FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pinar et ve un - petun - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.528.709.717,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.035.266,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 772.620.699,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 647.373.095,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 125.247.604,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 157.269.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 128.854.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.414.791,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 351.955.002,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.187.745,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.494.888,00
 • ARA TOPLAM 1.528.709.717,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.074.586.371,00
 • Finansal Yatırımlar 12.025.358,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 951.813.388,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.366.444,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.011.906.111,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.796.509,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.796.509,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 526.373,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 526.373,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.603.296.088,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.378.226.051,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 498.490.210,00
 • - Banka Kredileri 498.490.210,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.242.811,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.377.391,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 732.906.231,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.637.987,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 635.268.244,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.811.877,00
 • Diğer Borçlar 47.775.587,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.794.812,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.980.775,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.155.518,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.713.532,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.838.515,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.176.845,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 661.670,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.326,00
 • ARA TOPLAM 1.378.226.051,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.957.308,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.864.984,00
 • Banka Kredileri 10.449.920,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.415.064,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 119.934.296,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.934.296,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 179.158.028,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.690.183.359,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.913.112.729,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.913.112.729,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 37.059.553,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.056.739.182,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.476.874.108,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -84.930.617,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.157.218,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 75.157.218,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.869.600,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 501.408.689,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 122.137.949,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.603.296.088,00