FİNANS

pegasus - pgsus - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.288.315.894,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.674.436.195,00
 • Finansal Yatırımlar 723.343.161,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 534.897.072,00
 • Ticari Alacaklar 1.714.607.442,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.714.607.442,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 195.229.155,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 195.229.155,00
 • Türev Araçlar 209.719.937,00
 • Stoklar 483.298.156,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.949.816.712,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.668.051,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 30.955.661,00
 • ARA TOPLAM 20.987.074.470,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 301.241.424,00
 • DURAN VARLIKLAR 61.836.583.617,00
 • Finansal Yatırımlar 4.656.831.365,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 626.160.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 626.160.542,00
 • Türev Araçlar 67.769.376,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 347.764.964,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.404.717.782,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232.306.305,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.494.923.463,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 83.124.899.511,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.735.949.666,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.695.872.567,00
 • - Banka Kredileri 2.695.872.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.248.070.193,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.587.539.997,00
 • İhraç Edilen Tahviller 600.283.542,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.627.856.993,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.427.753,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.617.429.240,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 244.188.257,00
 • Diğer Borçlar 301.187.690,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 301.187.690,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 734.114.784,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.500.167.951,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 625.420.636,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 874.747.315,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 269.726,00
 • ARA TOPLAM 20.735.949.666,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.726.191.684,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.488.948.895,00
 • Banka Kredileri 4.077.835,00
 • İhraç Edilen Tahviller 6.577.330.919,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.907.540.141,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 691.602.429,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.261.025.614,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.998.931,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.158.026.683,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.284.614.746,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.462.141.350,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.662.758.161,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.662.758.161,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.625.185.521,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.550.953,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.550.953,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.665.736.474,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 213.666.769,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 213.666.769,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.702.212.691,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.947.671.889,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 83.124.899.511,00

Kredi Hesaplama