FİNANS

pegasus - pgsus - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 25.525.503.895,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.850.065.409,00
 • Finansal Yatırımlar 5.252.730.990,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.198.692.681,00
 • Ticari Alacaklar 1.091.811.324,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.091.811.324,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 145.222.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 328.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.894.594,00
 • Türev Araçlar 10.758.805,00
 • Stoklar 525.131.021,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.463.366.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.129.581,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 175.287.772,00
 • ARA TOPLAM 25.525.503.895,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.099.206.325,00
 • Finansal Yatırımlar 1.527.713.172,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 584.570.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 584.570.130,00
 • Türev Araçlar 3.476.613,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 385.585.108,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.688.785.324,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 315.977.825,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.773.879.997,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 102.624.710.220,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.718.552.133,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.575.480.597,00
 • - Banka Kredileri 1.575.480.597,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.673.028.193,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.124.184.137,00
 • İhraç Edilen Tahviller 621.036.473,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.547.650.149,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.632.945,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.532.017.204,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 480.261.869,00
 • Diğer Borçlar 203.343.128,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 203.343.128,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 775.059.161,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.255.074.380,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 683.945.984,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 571.128.396,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 23.718.552.133,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.880.409.863,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.367.476.095,00
 • İhraç Edilen Tahviller 6.766.545.676,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.600.930.419,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.274.695.004,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.552.871.538,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 610.756.750,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.942.114.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 685.367.226,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.598.961.996,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.025.748.224,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.025.748.224,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.601.387.625,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -120.745.665,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -120.745.665,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 12.722.133.290,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.101.052,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.617.756,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 11.388.338,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.094.958,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.397.932.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -598.119.583,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 102.624.710.220,00

Kredi Hesaplama