FİNANS

pegasus - pgsus - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.495.095.534,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.565.576.472,00
 • Finansal Yatırımlar 186.464.532,00
 • Ticari Alacaklar 351.531.997,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 351.531.997,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.490.162,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.490.162,00
 • Türev Araçlar 153.052.303,00
 • Stoklar 99.142.706,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.749.887.216,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.339.457,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 180.434.755,00
 • ARA TOPLAM 10.374.919.600,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 120.175.934,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.328.038.722,00
 • Finansal Yatırımlar 1.078.250.053,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 258.998.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 258.998.800,00
 • Türev Araçlar 39.776.009,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 92.200.763,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.352.288.814,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.930.248,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.918.374.882,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.823.134.256,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.784.589.786,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.686.378.268,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.732.014.320,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.737.023,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.724.277.297,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.931.366,00
 • Diğer Borçlar 131.284.994,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 131.284.994,00
 • Türev Araçlar 774.399,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 299.089.194,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 878.714.112,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 72.600.831,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 806.113.281,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 84.043,00
 • ARA TOPLAM 9.784.589.786,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.785.073.511,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.127.862.821,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 358.716.143,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.584.701.360,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.522.914,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.482.178.446,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 713.793.187,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.569.663.297,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.253.470.959,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.253.470.959,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.262.914.427,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.972.061,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.972.061,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.265.886.488,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.621.229,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 144.621.229,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 270.265.658,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.002.777.028,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.823.134.256,00

Kredi Hesaplama