FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pegasus - pgsus - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 57.334.193.973,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.307.772.879,00
 • Finansal Yatırımlar 11.883.811.812,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.057.665.972,00
 • Ticari Alacaklar 2.908.823.287,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.908.823.287,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 189.615.355,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.844.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 184.770.805,00
 • Türev Araçlar 173.497.087,00
 • Stoklar 1.326.051.817,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.296.217.397,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.570.217,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 219.834.122,00
 • ARA TOPLAM 57.334.193.973,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 165.848.176.742,00
 • Finansal Yatırımlar 2.646.919.413,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.040.196.057,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.040.196.057,00
 • Türev Araçlar 107.805.797,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 674.872.216,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.069.077.610,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 726.134.120,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.311.751.465,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.529.155.834,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 223.182.370.715,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.073.336.598,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.536.127.481,00
 • - Banka Kredileri 9.536.127.481,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.099.146.407,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.028.707.708,00
 • İhraç Edilen Tahviller 1.048.729.810,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.529.264.754,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.812.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.500.451.756,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.156.859.322,00
 • Diğer Borçlar 457.276.399,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 457.276.399,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 967.849.438,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.099.147.150,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.683.117.498,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 416.029.652,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 50.073.336.598,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.913.356.557,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.807.701.133,00
 • Banka Kredileri 1.294.843.886,00
 • İhraç Edilen Tahviller 11.453.706.951,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 94.059.150.296,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.193.498.158,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.912.157.266,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.289.896.021,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.622.261.245,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 167.986.693.155,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 55.195.677.560,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.195.677.560,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.149.330.030,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -98.677.189,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -98.677.189,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 31.248.007.219,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 663.440.937,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 416.494.014,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 200.606.965,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 46.339.958,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.305.434.254,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.500.974.334,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 223.182.370.715,00