FİNANS

pegasus - pgsus - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.275.317.598,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.947.768.261,00
 • Finansal Yatırımlar 779.440.524,00
 • Ticari Alacaklar 634.776.719,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 634.776.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 236.530.280,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 236.530.280,00
 • Türev Araçlar 727.476.301,00
 • Stoklar 179.357.531,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.757.241.827,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.850.030,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.876.125,00
 • ARA TOPLAM 14.275.317.598,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 46.928.926.646,00
 • Finansal Yatırımlar 2.763.574.465,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 399.607.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 399.607.571,00
 • Türev Araçlar 397.134.731,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 275.764.631,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.007.480.338,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 201.386.502,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.540.198.722,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 61.204.244.244,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.447.859.054,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.507.716.231,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.713.228.132,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.175.923.072,00
 • İhraç Edilen Tahviller 475.064.044,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.933.831.222,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.823.496,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.923.007.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 236.577.265,00
 • Diğer Borçlar 1.054.996.093,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 386.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.054.609.508,00
 • Türev Araçlar 94.166,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 294.247.565,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.183.234.220,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 388.885.368,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 794.348.852,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 224.569,00
 • ARA TOPLAM 16.447.859.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.370.348.958,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.984.532.000,00
 • Banka Kredileri 176.526.086,00
 • İhraç Edilen Tahviller 5.166.948.803,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.641.057.111,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 429.926.188,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.752.262.794,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.048.824,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.681.213.970,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.203.627.976,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.818.208.012,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.386.036.232,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.386.036.232,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.743.470.137,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.780.564,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.780.564,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.755.250.701,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 865.950.488,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 865.950.488,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.702.212.691,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.099.618.375,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 61.204.244.244,00

Kredi Hesaplama