FİNANS

petrokent turizm - pkent - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 112.338.608,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 52.248.946,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 35.619.068,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.054.327,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.564.741,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.659,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.659,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.473.997,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.197.364,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.797.574,00
 • ARA TOPLAM 112.338.608,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 102.849.815,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.017,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.017,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 620.582,00
 • Maddi Duran Varlıklar 98.552.451,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar -98.419.039,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 542.742,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 542.742,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.207,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.207,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.102.816,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 215.188.423,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.221.767,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.375.423,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.666.730,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.708.693,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.709.304,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.696.689,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.012.615,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 53.741.778,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.395.262,00
 • ARA TOPLAM 89.221.767,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.846.826,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.491.266,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.491.266,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.355.560,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 102.068.593,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 113.119.830,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.119.830,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.883.200,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.802.960,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 38.802.960,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.198.998,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.417.929,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -7.183.257,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 215.188.423,00

Kredi Hesaplama