FİNANS

petrokent turizm - pkent - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 173.100.519,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 109.327.355,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 52.591.879,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.987.182,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.604.697,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.659,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.659,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.296.660,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.772.316,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.110.650,00
 • ARA TOPLAM 173.100.519,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 118.650.003,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.017,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.017,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 620.582,00
 • Maddi Duran Varlıklar 112.795.200,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar -97.507.061,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 540.645,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 540.645,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 490.035,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 490.035,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.182.524,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 291.750.522,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.063.007,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.771.707,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.951.781,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.819.926,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.059.909,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.596.089,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.463.820,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.598.498,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.538.248,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.094.645,00
 • ARA TOPLAM 73.063.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.676.804,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.617.308,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.617.308,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.059.496,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.739.811,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 202.010.711,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 202.010.711,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.883.200,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.802.960,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 38.802.960,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.198.998,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.417.929,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 81.707.624,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 291.750.522,00

Kredi Hesaplama