FİNANS

platform turizm - pltur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.162.860.234,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 83.523.235,00
 • Finansal Yatırımlar 139.720.103,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 125.764.891,00
 • Ticari Alacaklar 842.515.393,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 248.906.883,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 593.608.510,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.408.018,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.408.018,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.059.329,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.799.199,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.834.957,00
 • ARA TOPLAM 1.162.860.234,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.213.525.241,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 482.377,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 482.377,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 110.578.250,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.782.558,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.986.380,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 235.861,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.376.385.475,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 619.021.811,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.689.271,00
 • - Banka Kredileri 11.689.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 260.980.991,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 230.925.449,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.595.593,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 213.329.856,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.179.100,00
 • Diğer Borçlar 50.536.916,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.536.916,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.245.109,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.542.988,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.921.987,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.646.932,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.275.055,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 619.021.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 365.010.996,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 161.130.584,00
 • Banka Kredileri 161.130.584,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.435.962,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.435.962,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 176.444.450,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 984.032.807,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.392.352.668,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.392.352.668,00
 • Ödenmiş Sermaye 244.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.874,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 195.703.372,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.025.872,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.025.872,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.752.830,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.371.417,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.371.417,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.400.391,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 875.456.644,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 50.632.842,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.376.385.475,00

Kredi Hesaplama