FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

platform turizm - pltur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.407.265.737,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 70.804.455,00
 • Finansal Yatırımlar 155.682.711,00
 • Ticari Alacaklar 1.095.329.708,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 347.191.344,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 748.138.364,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.755.980,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.755.980,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.557.168,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.813.376,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 199.865,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.122.474,00
 • ARA TOPLAM 1.407.265.737,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.509.116.297,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 541.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 541.240,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 254.779.344,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.226.937.570,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.179.960.863,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.271.176,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 17.586.967,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.916.382.034,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 708.373.847,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.993.774,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 245.006.232,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 294.264.980,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.445.280,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 225.819.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.543.608,00
 • Diğer Borçlar 31.902.118,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.902.118,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.131.733,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.317.246,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.214.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.037.508,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.176.648,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 708.373.847,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 498.707.052,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 147.438.863,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.830.925,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.830.925,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 323.437.264,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.207.080.899,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.709.301.135,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.709.301.135,00
 • Ödenmiş Sermaye 244.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.874,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.107.253,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.233.028,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.403.535,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 44.874.225,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.400.391,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 875.456.644,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 324.819.601,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.916.382.034,00

Kredi Hesaplama