FİNANS

panelsan cati cephe - pnlsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 847.569.947,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 235.468.029,00
 • Finansal Yatırımlar 1.914.084,00
 • Ticari Alacaklar 267.543.384,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.955.767,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 244.587.617,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.294.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 459.520,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 835.324,00
 • Türev Araçlar 321.345,00
 • Stoklar 232.248.998,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.070.055,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.835.255,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.873.953,00
 • ARA TOPLAM 847.569.947,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 112.601.013,00
 • Finansal Yatırımlar 13.496.345,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 507.356,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 507.356,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.508.538,00
 • Maddi Duran Varlıklar 90.704.501,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 372.084,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 402.197,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 402.197,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.609.992,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 960.170.960,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 549.337.443,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.668.457,00
 • - Banka Kredileri 1.668.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.657.052,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 316.734.263,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 316.734.263,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.039.746,00
 • Diğer Borçlar 136.129,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.129,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 173.408.678,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.835.255,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.621.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 939.900,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 682.099,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.235.864,00
 • ARA TOPLAM 549.337.443,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.903.936,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.266.167,00
 • Banka Kredileri 27.266.167,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.758.259,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.758.259,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.879.510,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 584.241.379,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 375.929.581,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 375.929.581,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 151.641.522,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.844.333,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.844.333,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.360.833,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.847.722,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.817.959,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 70.778.045,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 960.170.960,00

Kredi Hesaplama