FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

panelsan cati cephe - pnlsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.565.092.320,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 275.786.743,00
 • Finansal Yatırımlar 236.138.132,00
 • Ticari Alacaklar 519.946.466,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.161.618,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 465.784.848,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.187.113,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 455.713,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.731.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 418.368.901,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.144.666,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 50.266.696,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.673.117,00
 • ARA TOPLAM 1.565.092.320,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 469.082.265,00
 • Finansal Yatırımlar 13.991.158,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 862.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 862.020,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.123.737,00
 • Maddi Duran Varlıklar 281.185.553,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 687.164,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 687.164,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 156.298.237,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 156.298.237,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.934.396,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.034.174.585,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.021.991.934,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.816.181,00
 • - Banka Kredileri 14.816.181,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.930.392,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 448.631.963,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 448.631.963,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.262.123,00
 • Diğer Borçlar 95.494,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 95.494,00
 • Türev Araçlar 1.714.763,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 383.969.301,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 48.645.053,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.231.660,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.156.486,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.174,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.695.004,00
 • ARA TOPLAM 1.021.991.934,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.848.269,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.384.785,00
 • Banka Kredileri 53.384.785,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.144.460,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.144.460,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.319.024,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.840.203,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 899.334.382,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 899.334.382,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 151.641.522,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 161.662.231,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 161.662.231,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.579.816,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.534.498,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.763.374,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 325.732.757,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.034.174.585,00

Kredi Hesaplama