pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 729.147.258,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.481.678,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 409.757.704,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 406.330.197,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.427.507,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.265.177,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.660.853,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.604.324,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 247.362.333,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.151.491,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.169,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 41.117.706,00
 • ARA TOPLAM 729.147.258,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.082.248.355,00
 • Finansal Yatırımlar 157.016.622,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.700.859,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.687.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 145.959.836,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 745.186.298,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.586.369,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.586.369,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.572.036,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.572.036,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.811.395.613,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 624.178.934,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.371.272,00
 • - Banka Kredileri 109.371.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.599.887,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 899.064,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 433.351.016,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.264.846,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.086.170,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.673.029,00
 • Diğer Borçlar 29.295.001,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.427.892,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.867.109,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.059.391,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 782.806,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 782.806,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 418,00
 • ARA TOPLAM 624.178.934,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 188.641.142,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 92.621.732,00
 • Banka Kredileri 90.390.675,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.231.057,00
 • Ticari Borçlar 21.068.099,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.068.099,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.055.137,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.055.137,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42.896.174,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 812.820.076,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 998.575.537,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 998.575.537,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 517.335.262,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 329.074.421,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.865.945,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.790.009,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 11.790.009,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 64.510.334,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 313.777.440,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 31.466.215,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.811.395.613,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.