pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 778.495.431,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 474.786,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 471.832.659,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 465.988.893,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.843.766,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.866.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.130.661,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.735.589,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 236.108.916,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.648.197,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.003,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 40.522.620,00
 • ARA TOPLAM 778.495.431,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.144.313.588,00
 • Finansal Yatırımlar 206.211.762,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.638.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.625.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 153.769.002,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 750.494.465,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.342.436,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.342.436,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.269.264,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.269.264,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.922.809.019,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 686.883.535,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 135.171.631,00
 • - Banka Kredileri 135.171.631,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.599.297,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.312.678,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 468.392.609,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.769.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 414.622.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.612.649,00
 • Diğer Borçlar 29.992.252,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.439.935,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.552.317,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.642,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.063.883,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.063.883,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 458,00
 • ARA TOPLAM 686.883.535,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.205.549,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 90.557.965,00
 • Banka Kredileri 89.250.598,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.307.367,00
 • Ticari Borçlar 18.732.258,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.732.258,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.210.128,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.210.128,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.705.198,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 866.089.084,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.056.719.935,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.056.719.935,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 560.490.573,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 325.093.888,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.823.790,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.452.972,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 15.452.972,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 64.510.334,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 317.895.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.674.779,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.922.809.019,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.