FİNANS

pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 887.562.936,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.657.661,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 514.071.543,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 509.911.041,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.160.502,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.597.905,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.185.577,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.412.328,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 279.949.854,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.831.658,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.454.315,00
 • ARA TOPLAM 887.562.936,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.151.007.278,00
 • Finansal Yatırımlar 182.584.300,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.513.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 178.395.253,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 743.323.906,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.525.349,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.525.349,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.423.652,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.423.652,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.038.570.214,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.586.827,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 181.374.293,00
 • - Banka Kredileri 181.374.293,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.201.216,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.955.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 516.250.675,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.998.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 469.252.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.081.239,00
 • Diğer Borçlar 33.511.454,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.319.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.191.490,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 132.992,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 575.733,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.399.937,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.399.937,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.616,00
 • ARA TOPLAM 785.586.827,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.653.125,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.513.542,00
 • Banka Kredileri 91.608.548,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.904.994,00
 • Ticari Borçlar 13.401.268,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.401.268,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.022.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.022.315,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.716.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 971.239.952,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.067.330.262,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.067.330.262,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 549.888.452,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 312.777.750,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.208.186,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.339.565,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 17.339.565,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.621.303,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 340.734.548,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.608.036,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.038.570.214,00