FİNANS

pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 954.410.024,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.598.403,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 600.231.690,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 593.835.034,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.396.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.249.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.479.284,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.770.669,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 286.716.346,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.737.532,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 51.876.100,00
 • ARA TOPLAM 954.410.024,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.119.043.649,00
 • Finansal Yatırımlar 155.113.707,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.450.859,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.437.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 177.249.757,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 738.855.094,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.452.735,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.452.735,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.369.578,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.369.578,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.073.453.673,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 861.740.201,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 258.995.277,00
 • - Banka Kredileri 258.995.277,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.267.278,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 535.562.783,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 56.135.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 479.427.386,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.438.347,00
 • Diğer Borçlar 8.528.523,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.831.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.697.185,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 111.759,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 407.999,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.442.839,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.442.839,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.496,00
 • ARA TOPLAM 861.740.201,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.391.782,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 88.059.129,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.210.765,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.210.765,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 40.287.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.287.297,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.834.591,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.035.131.983,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.038.321.690,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.038.321.690,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 513.349.690,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 307.566.107,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.503.128,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.969.283,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 18.969.283,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.621.303,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 344.742.797,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.500.259,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.073.453.673,00

PINAR SUT Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama