FİNANS

polisan holding - polho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.949.989.723,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 475.142.944,00
 • Finansal Yatırımlar 64.819.730,00
 • Ticari Alacaklar 765.114.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.411.027,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 731.703.941,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.769.069,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.769.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 534.728.068,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.673.101,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.214.037,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.527.806,00
 • ARA TOPLAM 1.949.989.723,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.882.341.288,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 932.996,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 932.996,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 636.067.190,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.386.089.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.432.302.104,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.070.587,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.839.493,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 304.209.730,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.832.331.011,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.292.331,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 176.953.872,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 306.024.554,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 965.516.336,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 116.193,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 965.400.143,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.158.752,00
 • Diğer Borçlar 8.680.246,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 170.527,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.509.719,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.990.356,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.694.099,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 27.315.078,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.759.205,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.555.873,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.959.038,00
 • ARA TOPLAM 1.576.292.331,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.487.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 265.453.381,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.134.272,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.134.272,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.899.390,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.906.779.374,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.925.551.637,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.925.551.637,00
 • Ödenmiş Sermaye 758.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.467.266,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 34.167.703,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 715.506.254,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 715.506.254,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -49.710.787,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.477.120,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -30.356.457,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.120.663,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 62.528.345,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 963.846.745,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.631.740.276,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.832.331.011,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 765.217.041,00

Kredi Hesaplama