FİNANS

polisan holding - polho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.939.073.886,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 176.495.981,00
 • Finansal Yatırımlar 246.102.000,00
 • Ticari Alacaklar 983.456.679,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.272.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 964.184.559,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.875.801,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.875.801,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 420.453.987,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.264.874,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 202.813,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 56.129.281,00
 • ARA TOPLAM 1.931.981.416,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.092.470,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.492.153.301,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 788.816,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 788.816,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 566.460.258,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 424.840.149,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.238.811.864,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.400.028,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.417.714,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 144.309.961,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.651.328,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.431.227.187,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.568.010.748,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 319.697.075,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 306.353.886,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 786.076.424,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 576.840,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 785.499.584,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.133.106,00
 • Diğer Borçlar 8.385.209,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 170.527,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.214.682,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.092.782,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.012.794,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.683.854,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.731.873,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.951.981,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 66.575.618,00
 • ARA TOPLAM 1.568.010.748,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 400.646.502,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 278.357.092,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.881.596,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.881.596,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.407.814,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.968.657.250,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.462.569.937,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.462.569.937,00
 • Ödenmiş Sermaye 758.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.467.266,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.130.220,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 575.790.699,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 575.790.699,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -31.935.276,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.195.807,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -29.195.807,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50.330.542,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 974.238.700,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 317.036.149,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.431.227.187,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 607.725.975,00

Kredi Hesaplama