FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

polisan holding - polho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.573.123.796,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 581.494.500,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 905.288.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.202.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 863.085.774,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 128.472.219,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.456.444,00
 • Stoklar 623.559.887,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.742.209,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 117.909.507,00
 • ARA TOPLAM 2.468.922.796,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 104.201.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.455.965.862,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 994.141,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 994.141,00
 • Türev Araçlar 365.035,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.710.126.866,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.408.858.797,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.427.674.274,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.916.433,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 353.596.120,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 234.214.554,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.029.089.658,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.179.982.705,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 470.927.472,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 277.815.477,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.269.583.177,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.551.904,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.261.031.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.383.599,00
 • Diğer Borçlar 11.554.038,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.554.038,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.067.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.766.409,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.639.761,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.410.524,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.229.237,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.245.019,00
 • ARA TOPLAM 2.179.982.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 742.355.077,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 303.771.460,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 463.151,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.306.117,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.306.117,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 383.814.349,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.922.337.782,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.106.751.876,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.106.751.876,00
 • Ödenmiş Sermaye 758.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.244.389.798,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 144.056.604,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 709.725.080,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 709.725.080,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -119.402.463,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -195.750.888,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -195.750.888,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 478.298.865,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.780.889.579,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 186.642.838,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.029.089.658,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 829.127.543,00