FİNANS

polisan holding - polho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.921.775.826,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 380.891.320,00
 • Finansal Yatırımlar 5.563.555,00
 • Ticari Alacaklar 947.513.368,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.639.897,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 897.873.471,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.480.698,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.480.698,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 372.133.872,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.736.502,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.143.879,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 117.312.632,00
 • ARA TOPLAM 1.921.775.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.283.162.256,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 959.668,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 959.668,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 714.551.481,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.366.304.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.603.701.610,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.708.533,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.925.423,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 448.381.629,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.204.938.082,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.784.145.714,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 332.705.426,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 357.587.993,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 991.033.497,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.461.967,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 989.571.530,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.819.506,00
 • Diğer Borçlar 12.810.964,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.810.964,00
 • Türev Araçlar 3.723.644,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.148.204,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 37.180.486,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.428.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.342.644,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.085.356,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.707.994,00
 • ARA TOPLAM 1.784.145.714,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 407.049.419,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 275.650.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.246.452,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.246.452,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 93.152.667,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.191.195.133,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.013.742.949,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.013.742.949,00
 • Ödenmiş Sermaye 758.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.467.266,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 34.167.703,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 687.359.276,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 687.359.276,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -77.857.765,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.932.811,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -26.932.811,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85.815.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.272.300.106,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 409.793.980,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.204.938.082,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 765.217.041,00

Kredi Hesaplama