FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

polisan holding - polho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.083.241.491,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 420.311.161,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 962.004.421,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.058.410,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 931.946.011,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.260.092,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.260.092,00
 • Türev Araçlar 12.628,00
 • Stoklar 290.152.196,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.496.878,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.740.437,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 219.263.678,00
 • ARA TOPLAM 2.083.241.491,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.854.347.164,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 972.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 972.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.210.719.682,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.965.876.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.817.555.704,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.806.041,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 301.441.130,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 277.765.394,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.937.588.655,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.877.639.174,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 356.096.500,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 356.439.861,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 976.437.923,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.618.005,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 972.819.918,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.871.611,00
 • Diğer Borçlar 12.475.883,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.475.883,00
 • Türev Araçlar 872.107,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.515.845,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.803.999,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.053.118,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.351.166,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.701.952,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.072.327,00
 • ARA TOPLAM 1.877.639.174,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 799.462.279,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 282.180.656,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.101.513,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.101.513,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 479.180.110,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.677.101.453,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.260.487.202,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.260.487.202,00
 • Ödenmiş Sermaye 758.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.327.602.274,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 125.197.347,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 638.611.895,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 638.611.895,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -81.969.916,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -160.102.940,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -160.102.940,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 415.682.080,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.407.246.787,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 747.749.759,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.937.588.655,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 720.581.811,00