FİNANS

turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 892.251.480,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 146.428.538,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 428.580.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.646.328,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 380.933.757,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.322,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.322,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 245.548.682,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.656.234,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.192.195,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 35.647.710,00
 • ARA TOPLAM 892.251.480,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 170.770.539,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 64.981.581,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.523,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.629,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.945.261,00
 • Diğer Duran Varlıklar 71.790.233,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.063.022.019,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 636.997.434,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.867.525,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 470.853.794,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.858.034,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.995.760,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.414.977,00
 • Diğer Borçlar 97.062,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 97.062,00
 • Türev Araçlar 16.860.410,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 36.449.555,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.878.719,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 48.646.316,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.965.931,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.680.385,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.929.076,00
 • ARA TOPLAM 636.997.434,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.459.374,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.773.135,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.686.239,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.914.026,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.772.213,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 659.456.808,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 403.565.211,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 403.565.211,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.426.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.426.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.336.752,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.343.846,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.418.644,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.063.022.019,00