turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 916.806.148,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 190.848.338,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 405.681.708,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.432.168,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 347.249.540,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 225.690.864,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.467.049,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.810.121,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.308.068,00
 • ARA TOPLAM 916.806.148,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 143.340.865,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 59.187.533,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293.762,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.628,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.875.681,00
 • Diğer Duran Varlıklar 59.261.724,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.060.147.013,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 645.171.696,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 149.697.987,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 387.747.556,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.200.465,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 308.547.091,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.580.771,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.339.753,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.493.390,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.825.093,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 45.578.860,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.035.035,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.543.825,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.941.761,00
 • ARA TOPLAM 645.171.696,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.651.904,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.668.954,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.918.899,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.037.014,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.881.885,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.051,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 663.823.600,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 396.323.413,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 396.323.413,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.873.200,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.873.200,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.432.153,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 104.248.445,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.624.046,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.060.147.013,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.