FİNANS

turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.663.225.273,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 420.454.199,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.549.474.688,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 292.233.315,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.257.241.373,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.552.029,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.552.029,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 658.686.437,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.668.388,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.532.351,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 95.614.896,00
 • ARA TOPLAM 3.663.225.273,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 463.053.723,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 78.763.305,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.661.997,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.511.913,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.511.913,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.973.454,00
 • Diğer Duran Varlıklar 270.206.585,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.126.278.996,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.521.069.203,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 245.522.806,00
 • - Banka Kredileri 242.460.839,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.141.771.062,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.067.128.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.074.642.807,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.459.099,00
 • Diğer Borçlar 175.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 19.061.407,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 197.333.582,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 361.059.816,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.796.386,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 330.263.430,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.972.075,00
 • ARA TOPLAM 3.521.069.203,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.933.694,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.378.545,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.555.149,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.754.962,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.800.187,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.553.002.897,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 573.276.099,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 573.276.099,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.786.800,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.786.800,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.540.411,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 161.822.885,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 146.807.634,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.126.278.996,00

Kredi Hesaplama