FİNANS

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 146.662.197,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.485.171,00
 • Finansal Yatırımlar 691.158,00
 • Ticari Alacaklar 37.553.279,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.705.505,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.847.774,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.508.943,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 94.394.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.113.944,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.871.928,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 478.354,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.364,00
 • ARA TOPLAM 146.662.197,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.353.283.038,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 653.487.157,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 653.204.252,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 282.905,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 468.876.874,00
 • Maddi Duran Varlıklar 194.404.740,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.620.671,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 140.501,00
 • Diğer Duran Varlıklar 19.753.095,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.499.945.235,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.870.337,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.969.998,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 584.907,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.385.091,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.182.165,00
 • Diğer Borçlar 4.954.557,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.073,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.951.484,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.742.173,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.622.566,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.991.684,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.174.208,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 56.817.476,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.407.194,00
 • ARA TOPLAM 135.870.337,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.331.626,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.658.240,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.142.012,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.932.682,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15.209.330,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.147.032,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 384.342,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 210.201.963,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.289.743.272,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.289.743.272,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 97.721.685,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 97.721.685,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 308.250.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 711.643.510,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 334.033.923,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.499.945.235,00

Kredi Hesaplama