FİNANS

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 106.238.943,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.885.826,00
 • Finansal Yatırımlar 29.617,00
 • Ticari Alacaklar 21.327.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.081.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.246.262,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.657.004,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 72.861.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.795.934,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.916.842,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.232.874,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 189.355,00
 • ARA TOPLAM 106.238.943,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.040.114.875,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 577.373.233,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 577.156.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 216.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 301.791.159,00
 • Maddi Duran Varlıklar 129.717.717,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.073.963,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 116.736,00
 • Diğer Duran Varlıklar 14.042.067,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.146.353.818,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.857.761,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.890.159,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 362.024,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.528.135,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 796.790,00
 • Diğer Borçlar 2.539.473,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 174.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.364.619,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.795.900,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.010.364,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 43.336.889,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.709.409,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.627.480,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.488.186,00
 • ARA TOPLAM 86.857.761,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.183.232,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.731.989,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.265.401,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.857.336,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.408.065,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.224.987,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 960.855,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 136.040.993,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.010.312.825,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.010.312.825,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 100.144.842,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 100.144.842,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 304.843.889,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 712.627.303,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 51.196.526,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.146.353.818,00

Kredi Hesaplama