FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 423.544.844,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.852.401,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 60.705.125,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.984.288,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.720.837,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 220.583.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 220.062.393,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 521.511,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 41.319.381,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.916.877,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 167.156,00
 • ARA TOPLAM 423.544.844,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.658.067.991,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 334.543.266,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 334.004.657,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 538.609,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 713.150,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.167.650.780,00
 • Maddi Duran Varlıklar 928.068.865,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156.689.659,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.107.167,00
 • Diğer Duran Varlıklar 64.295.104,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.081.612.835,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.749.828,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.566.096,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 484.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.081.110,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.178.110,00
 • Diğer Borçlar 9.347.165,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.344.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.535.390,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.730.704,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 61.701.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.089.516,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 57.611.614,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.691.233,00
 • ARA TOPLAM 174.749.828,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.053.217,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.391.840,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.166.218,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.574.469,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 31.591.749,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.495.159,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 328.803.045,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.752.809.790,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.752.809.790,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.019.387.433,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.580.709,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.351.262,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.351.262,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.308.096,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.816.688.993,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.550.818.307,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 337.972.607,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.081.612.835,00