FİNANS

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 66.287.879,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 840.241,00
 • Finansal Yatırımlar 28.028,00
 • Ticari Alacaklar 11.891.165,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.597.170,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.293.995,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 47.222.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.080.331,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.142.449,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.551.668,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 524.794,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 229.203,00
 • ARA TOPLAM 66.287.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 808.105.532,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 446.944.439,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 446.733.282,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.157,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 204.779.131,00
 • Maddi Duran Varlıklar 123.399.028,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.527.668,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 15.455.266,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 874.393.411,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.448.275,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.843.963,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 357.169,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.486.794,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 553.638,00
 • Diğer Borçlar 1.629.490,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.420.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 208.648,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.713.998,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.554.055,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.365.387,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.279.826,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.085.561,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.787.744,00
 • ARA TOPLAM 64.448.275,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.646.814,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.165.809,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.176.648,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.654.035,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.522.613,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.766.989,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.537.368,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 93.095.089,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 781.298.322,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 781.298.322,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.617.153,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.617.153,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 304.843.889,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 460.810.633,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 77.351.108,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 874.393.411,00

Kredi Hesaplama