park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 238.247.501,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.960.415,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.583.197,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.451.697,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.131.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 170.663.221,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 168.940.601,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.722.620,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.699.716,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 311.531,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.421,00
 • ARA TOPLAM 238.247.501,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 579.336.769,00
 • Finansal Yatırımlar 3.831.785,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 264.464.229,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 264.214.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 249.893,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 189.181.641,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.654.045,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.436.538,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 202.533,00
 • Diğer Duran Varlıklar 11.565.998,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 817.584.270,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.289.750,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.435.761,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.301.977,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.133.784,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 880.526,00
 • Diğer Borçlar 748.091,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 224.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 523.778,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.031.948,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.197.757,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.506.152,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 966.390,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.539.762,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.489.515,00
 • ARA TOPLAM 79.289.750,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.075.660,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.107.656,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.231.620,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.812.124,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.419.496,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.736.384,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 102.365.410,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 715.218.860,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 715.218.860,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.570.427,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.570.427,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 303.430.035,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 402.099.048,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 71.420.460,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 817.584.270,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.