FİNANS

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 85.075.388,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 709.442,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.265.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.122.603,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.142.527,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.820.989,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 66.406.545,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.414.444,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.341.078,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 787.805,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 150.944,00
 • ARA TOPLAM 85.075.388,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 753.522.602,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 420.813.315,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 420.601.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 212.261,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 204.548.131,00
 • Maddi Duran Varlıklar 99.292.995,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.981.786,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.886.375,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 838.597.990,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.962.554,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.562.623,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 426.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.135.652,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 553.052,00
 • Diğer Borçlar 544.775,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 85.829,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 458.946,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.767.122,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.708.632,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.778.318,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.129.632,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.648.686,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.048.032,00
 • ARA TOPLAM 56.962.554,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.140.149,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.319.758,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.064.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.628.980,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.435.505,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.449.856,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.306.050,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 87.102.703,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 751.495.287,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 751.495.287,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.704.988,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.704.988,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 304.820.538,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 460.746.149,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 47.524.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 838.597.990,00