FİNANS

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 221.410.746,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 52.714.857,00
 • Finansal Yatırımlar 747.379,00
 • Ticari Alacaklar 38.146.893,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.113.878,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.033.015,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 109.503.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 107.522.642,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.980.710,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.583.509,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.568.946,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 90.023,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 55.787,00
 • ARA TOPLAM 221.410.746,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.425.210.619,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 581.252.871,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 580.925.890,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 326.981,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 149.343,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 541.794.160,00
 • Maddi Duran Varlıklar 260.694.710,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.167.379,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 25.152.156,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.646.621.365,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.240.142,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 32.093.768,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 486.872,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.606.896,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.676.004,00
 • Diğer Borçlar 6.674.464,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.671.661,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.870.030,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.233.205,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.669.273,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.852.442,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 55.816.831,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.023.398,00
 • ARA TOPLAM 121.240.142,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.600.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.818.790,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 42.918.703,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.575.217,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 34.343.486,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.863.074,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 223.840.709,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.422.780.656,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.422.780.656,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 107.825.681,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 107.825.681,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.560,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 308.250.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.137.706.409,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 30.904.412,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.646.621.365,00

Kredi Hesaplama