FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

prizma press matbaacilik - przma - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 133.751.060,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.430.607,00
 • Finansal Yatırımlar 9.375,00
 • Ticari Alacaklar 31.239.199,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.737.640,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.501.559,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 239.469,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 239.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 98.776.168,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 284.125,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 772.117,00
 • ARA TOPLAM 133.751.060,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 193.356.389,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 51.154,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.154,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.794,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.794,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.350.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 130.074.521,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.748.920,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 327.107.449,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.787.105,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.118.159,00
 • - Banka Kredileri 14.118.159,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.469.118,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.469.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 985.434,00
 • Diğer Borçlar 36.574.473,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.022.981,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 551.492,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 127.641,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.224,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 242.348,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 179.348,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 267.708,00
 • ARA TOPLAM 71.787.105,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.555.876,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 266.098,00
 • Banka Kredileri 266.098,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.218,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.218,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.025.560,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.342.981,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 246.764.468,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 246.764.468,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 203.474.454,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.715.244,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.715.244,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -580.975,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.460.859,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.865.940,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.128.586,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 327.107.449,00