FİNANS

prizma press matbaacilik - przma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 67.573.698,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 513.199,00
 • Finansal Yatırımlar 9.375,00
 • Ticari Alacaklar 15.368.337,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 408,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.367.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.491,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.491,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 47.974.441,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 301.132,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.356.723,00
 • ARA TOPLAM 67.573.698,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 116.088.593,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.144,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.144,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 32.145.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 78.252.040,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.834.666,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.459.293,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 183.662.291,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.386.594,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.778.198,00
 • - Banka Kredileri 12.989.518,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.867.604,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.056.521,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.811.083,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 182.342,00
 • Diğer Borçlar 7.251.315,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.019.006,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 232.309,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.450,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.718,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 171.545,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 108.545,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51.422,00
 • ARA TOPLAM 53.386.594,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.645.155,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 659.673,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 659.673,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 834.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 834.581,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.150.901,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.031.749,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 118.630.542,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 118.630.542,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 57.882.695,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 57.882.695,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -415.887,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.630.893,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.631.888,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.661.597,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 183.662.291,00

Kredi Hesaplama