FİNANS

prizma press matbaacilik - przma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.941.726,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 466.060,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.857.327,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 181.844,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.675.483,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 221.047,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 221.047,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 30.494.611,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 686.277,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.216.404,00
 • ARA TOPLAM 48.941.726,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 43.698.304,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.144,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.144,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.205.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.405.748,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.976.849,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 425,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 425,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.353.093,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 92.640.030,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.118.550,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.836.360,00
 • - Banka Kredileri 13.047.989,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 349.259,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.479.828,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.049.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.430.698,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 240.264,00
 • Diğer Borçlar 607.236,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 314.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 292.821,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 174.918,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 229.568,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 153.532,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 90.532,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.585,00
 • ARA TOPLAM 34.118.550,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.940.403,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.009.989,00
 • Banka Kredileri 14.382,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 995.607,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 745.902,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 745.902,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.184.512,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.058.953,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 52.581.077,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.581.077,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.477.213,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.477.213,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -309.369,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.048.464,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.526.677,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -159.320,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 92.640.030,00

Kredi Hesaplama