pergamon dis ticaret - psdtc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.122.173.599,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.337.853,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 946.026.124,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.104.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 928.921.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 113.847.552,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.180,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.173.765,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 52.485,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.780.125,00
 • ARA TOPLAM 1.122.173.599,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 649.790,00
 • Finansal Yatırımlar 215.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 195.563,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.129,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.158,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 174.044,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.122.823.389,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.083.514.862,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.857,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.708,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.064.991.297,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.593.503,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 938.397.794,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 103.930,00
 • Diğer Borçlar 40.832,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.546.135,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 646.894,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 144.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 144.209,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.083.514.862,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 732.045,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.919,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 726.126,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 726.126,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.084.246.907,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 38.576.482,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.576.482,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 222.022,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 222.022,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 222.022,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.639.292,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.965.203,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.068.888,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.122.823.389,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.