FİNANS

qnb finansbank - qnbfb - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 94.537.791.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1.272.479.000,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 361.480.972.000,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 10.668.297.000,00
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 8.467.980.000,00
 • Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00
 • Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 45.477.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 45.477.000,00
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.618.249.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3.490.203.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 128.046.000,00
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 288.563.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 288.563.000,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.729.467.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.028.549.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 1.028.549.000,00
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 354.327.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 7.049.299.000,00
 • AKTİF TOPLAMI 601.755.176.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • MEVDUAT 394.284.033.000,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 41.653.317.000,00
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 21.928.860.000,00
 • Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00
 • Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 27.939.706.000,00
 • Bonolar 10.566.719.000,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 17.372.987.000,00
 • FONLAR 0,00
 • Müstakriz Fonları 0,00
 • Diğer 0,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 35.730.119.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 745.318.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 8.918.257.000,00
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 2.461.958.000,00
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 6.456.299.000,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 2.766.075.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 17.127.724.000,00
 • ÖZKAYNAKLAR 44.265.529.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.350.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 714.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 714.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 0,00
 • Kar Yedekleri 20.980.816.000,00
 • Yasal Yedekler 771.684.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 20.209.132.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 17.223.766.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.223.766.000,00
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 601.755.176.000,00

Kredi Hesaplama