FİNANS

qua granite hayal yapi - quagr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.379.105.418,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 237.695.814,00
 • Finansal Yatırımlar 409.238.064,00
 • Ticari Alacaklar 1.593.253.534,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 579.783.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.013.470.480,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 286.989.599,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 281.531.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.458.475,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 623.776.092,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 210.674.790,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.477.525,00
 • ARA TOPLAM 3.379.105.418,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.819.537.578,00
 • Finansal Yatırımlar 50.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.401.345.539,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.934.989,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 142.261.569,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 259.543.818,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.198.642.996,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.130.425.571,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 640.381.010,00
 • - Banka Kredileri 619.430.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 92.288.117,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.094.339.879,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 187.059.458,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 907.280.421,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.841.038,00
 • Diğer Borçlar 20.110,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.110,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 281.775.652,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.198.427,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.434.193,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.413.993,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.200,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.147.145,00
 • ARA TOPLAM 2.130.425.571,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.383.738.865,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.079.125.129,00
 • Banka Kredileri 701.501.194,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 377.623.935,00
 • Ticari Borçlar 296.771.165,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 296.771.165,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 164.218,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.678.353,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.678.353,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.514.164.436,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.684.478.560,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.684.504.450,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 231.900.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.276.735,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.276.735,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.446.127,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.210.427,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 607.910.355,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 584.371.260,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -25.890,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.198.642.996,00

Kredi Hesaplama