FİNANS

qua granite hayal yapi - quagr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.551.650.638,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 129.989.604,00
 • Finansal Yatırımlar 1.868.073.682,00
 • Ticari Alacaklar 2.309.939.272,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 866.257.348,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.443.681.924,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.463.245,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.430.343,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.030.798.543,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.131.290,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.255.002,00
 • ARA TOPLAM 5.551.650.638,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.546.950.859,00
 • Finansal Yatırımlar 50.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.500.897.479,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.836.487,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.456.109,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.098.601.497,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.710.110.896,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.188.014.089,00
 • - Banka Kredileri 2.063.907.229,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 134.147.677,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.122.722.966,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 179.120.581,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 943.602.385,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.980.844,00
 • Diğer Borçlar 106.602,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 106.602,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.462.931,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.310.976,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.310.976,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 883.911,00
 • ARA TOPLAM 3.710.110.896,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 641.939.794,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 359.715.364,00
 • Banka Kredileri 65.057.197,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 294.658.167,00
 • Ticari Borçlar 252.317.635,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 252.317.635,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 164.218,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.243.070,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.243.070,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.499.507,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.352.050.690,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.746.550.807,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.746.563.592,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 407.935.311,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 777.948.369,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 777.948.369,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.555.156,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.688.520,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 581.432.262,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.700.559.130,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -12.785,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.098.601.497,00

Kredi Hesaplama