FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

qua granite hayal yapi - quagr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.255.991.142,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 860.240.157,00
 • Finansal Yatırımlar 1.072.513.537,00
 • Ticari Alacaklar 3.887.675.128,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 964.741.326,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.922.933.802,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.363.852,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.330.950,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.073.391.341,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 321.623.150,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.495.549,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.688.428,00
 • ARA TOPLAM 8.255.991.142,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.230.987.246,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.259.512.995,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.204.523,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 130.025.216,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 783.100.294,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.486.978.388,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.179.158.902,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.442.530.215,00
 • - Banka Kredileri 3.573.574.537,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 160.880.462,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.147.133.354,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.208.291,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.093.925.063,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.778.649,00
 • Diğer Borçlar 409.409,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 409.409,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 272.523.914,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.538.045,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.538.045,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 933.941,00
 • ARA TOPLAM 6.179.158.902,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 541.764.578,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 322.968.127,00
 • Banka Kredileri 79.308.644,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 243.659.483,00
 • Ticari Borçlar 178.062.291,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.062.291,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.856.543,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.856.543,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.877.617,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.720.923.480,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.766.054.908,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.765.769.617,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.640.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.388.890.651,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 914.331.291,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 548.814.086,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 548.814.086,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.972.441,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 132.180.828,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.722.120.479,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 419.432.282,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 285.291,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.486.978.388,00