FİNANS

ral yatirim holding - ralyh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 262.978.498,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.117.466,00
 • Finansal Yatırımlar 1.459.078,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.459.078,00
 • Ticari Alacaklar 71.321.160,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.412.612,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.908.548,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.646.534,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.964.353,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.682.181,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 646.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.931.190,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.239.631,00
 • ARA TOPLAM 262.978.498,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 98.734.059,00
 • Finansal Yatırımlar 4.692.262,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 159.128,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 159.128,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.475.298,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.951.819,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.748.175,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.340,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.340,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.812.504,00
 • Diğer Duran Varlıklar 12.812.533,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 361.712.557,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.448.060,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.755.895,00
 • - Banka Kredileri 26.121.599,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 92.231.387,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.132.582,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.098.805,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.010.627,00
 • Diğer Borçlar 21.208.544,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.650.660,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.557.884,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.513,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.712,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 597.713,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.942,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 552.771,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.512.669,00
 • ARA TOPLAM 145.448.060,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.964.675,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.287.401,00
 • Banka Kredileri 1.287.401,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 542.021,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 542.021,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.982.697,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 152.556,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 182.412.735,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 179.299.822,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 179.299.822,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.610.148,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.377,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.708.655,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.708.655,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.034.443,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.482.354,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.482.354,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.938.220,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 76.180.310,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 361.712.557,00

Kredi Hesaplama