FİNANS

ral yatirim holding - ralyh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 153.098.811,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.358.035,00
 • Finansal Yatırımlar 1.798.335,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.798.335,00
 • Ticari Alacaklar 31.872.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.741.834,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.130.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.286.894,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.352.700,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.934.194,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.284.554,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.059.740,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.035.035,00
 • ARA TOPLAM 153.098.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.350.675,00
 • Finansal Yatırımlar 4.101.369,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 183.454,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 183.454,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.951.819,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.641.886,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.095,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.095,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.051,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.051,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.368.716,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.011.285,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 228.449.486,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.425.893,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.125.103,00
 • - Banka Kredileri 12.125.103,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 96.117.583,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.092.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.024.939,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 782.751,00
 • Diğer Borçlar 8.213.832,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.707.725,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.506.107,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.041.744,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 415.161,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 57.040,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 358.121,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.729.719,00
 • ARA TOPLAM 125.425.893,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.560.689,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.769.283,00
 • Banka Kredileri 3.769.283,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 851.309,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 851.309,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.737.074,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.203.023,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 142.986.582,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 85.462.904,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 85.462.904,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.610.148,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.377,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.359.764,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.359.764,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -142.988,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 873.037,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 873.037,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.508.128,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.871.508,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 228.449.486,00

Kredi Hesaplama