FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ral yatirim holding - ralyh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.406.842.498,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.899.515,00
 • Finansal Yatırımlar 6.686.626,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.686.626,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 224.536.198,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.391.499,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.144.699,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.720.875,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.201.272,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.519.603,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.162.592,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.217.554.787,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.414.139,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.545,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 79.062.834,00
 • ARA TOPLAM 2.406.842.498,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.384.749.902,00
 • Finansal Yatırımlar 5.611.352,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.686.626,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 43.724,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 612.977.764,00
 • Maddi Duran Varlıklar 632.997.446,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.528.428,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.358.447,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.399.158,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 57.399.158,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.791.592.400,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.123.650.402,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.020.770,00
 • - Banka Kredileri 80.020.770,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.172.502,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 755.494.705,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 211.549.776,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 543.944.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.098.063,00
 • Diğer Borçlar 73.788.742,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.518.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.270.198,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 117.942.930,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.507.831,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.970.203,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.970.203,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.220.753,00
 • ARA TOPLAM 1.123.650.402,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 817.273.140,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 668.350.343,00
 • Banka Kredileri 668.350.343,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.674.572,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.674.572,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 139.248.225,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.940.923.542,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.850.668.858,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.689.002.059,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 260.653.466,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.010.509,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.766.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.766.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.107.173,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 519.780,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.121.209.864,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 228.896.417,00
 • Diğer Yedekler 946.023,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.666.799,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.791.592.400,00