FİNANS

ral yatirim holding - ralyh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 950.107.981,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 97.428.284,00
 • Finansal Yatırımlar 5.840,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.840,00
 • Ticari Alacaklar 70.624.057,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.503.481,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.120.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 54.088.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.596.942,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.491.803,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.642.213,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 380.614.831,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 145,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.275.797,00
 • ARA TOPLAM 950.107.981,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 642.216.950,00
 • Finansal Yatırımlar 4.875.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.731.779,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.731.779,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 71.837.278,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 200.605.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 297.798.603,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.690.050,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.690.050,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.723.287,00
 • Diğer Duran Varlıklar 33.895.520,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.592.324.931,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.635.907,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 97.344.805,00
 • - Banka Kredileri 90.025.051,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 438.771.864,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 106.201.352,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 332.570.512,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.080.188,00
 • Diğer Borçlar 220.600.074,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.031.745,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.568.329,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 247.953,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.629.130,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.448.319,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 116.119,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.200,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.513.574,00
 • ARA TOPLAM 785.635.907,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.303.918,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.656.181,00
 • Banka Kredileri 352.959,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.303.222,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.575.208,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.575.208,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 127.881.092,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.191.437,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 922.939.825,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 669.385.106,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 669.385.106,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.610.148,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.377,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.458.470,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 79.458.470,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.282.719,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -884.908,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -884.908,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 216.369.064,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 286.467.338,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.592.324.931,00

Kredi Hesaplama