FİNANS

ral yatirim holding - ralyh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 384.583.780,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 541.791,00
 • Finansal Yatırımlar 856.601,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 856.601,00
 • Ticari Alacaklar 66.495.033,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.266.440,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.228.593,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.164.113,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.856.314,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.307.799,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.628.211,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 113.461.344,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.200.727,00
 • ARA TOPLAM 384.583.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 445.525.254,00
 • Finansal Yatırımlar 4.875.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.211.270,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.211.270,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 48.429.976,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 200.605.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 106.029.015,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.924.085,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.924.085,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.693.988,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.537.847,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 830.109.034,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 366.998.033,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.339.585,00
 • - Banka Kredileri 37.625.950,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 196.471.061,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.850.174,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.620.887,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.635.793,00
 • Diğer Borçlar 76.778.507,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 73.892.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.885.905,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.840,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.423.746,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.351.474,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 57.274,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.294.200,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.924.027,00
 • ARA TOPLAM 366.998.033,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.735.677,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.829.159,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.829.159,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 802.080,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 802.080,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76.951.882,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 152.556,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 446.733.710,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 383.375.324,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 383.375.324,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.610.148,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.377,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.886.026,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 79.886.026,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.015.443,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -884.908,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -884.908,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.938.220,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 224.307.284,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 830.109.034,00

Kredi Hesaplama