ral yatirim holding - ralyh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 65.216.811,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.494.877,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 19.478.267,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.123.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.354.372,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.472.386,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.039.418,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.432.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.429.261,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.248.577,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 30.043,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.114.285,00
 • ARA TOPLAM 65.216.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 72.375.310,00
 • Finansal Yatırımlar 2.887.055,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.153.416,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.153.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.522.037,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.215.864,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.309,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.340,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.279,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 44.279,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.687.803,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.820.547,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 137.592.121,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.488.677,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.938.495,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 4.938.495,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.868.782,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.503.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.364.796,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.393.356,00
 • Diğer Borçlar 13.024.377,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.132.409,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.891.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 195.073,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 194.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.432,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 169.843,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.874.319,00
 • ARA TOPLAM 56.488.677,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.248.139,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.737.999,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 264.848,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 264.848,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.245.292,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.736.816,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 65.855.305,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 65.855.305,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.610.148,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.377,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.405.047,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.178.769,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 19.412.766,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 652.071,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 652.071,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -40.251.256,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.817.280,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 137.592.121,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.