FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

royal hali - royal - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.046.288.975,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 68.839.828,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 206.197.857,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.197.857,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 125.910.343,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 219.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.691.213,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 492.610.799,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 120.219.266,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.881,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.439.001,00
 • ARA TOPLAM 1.046.288.975,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.250.665.563,00
 • Finansal Yatırımlar 2.011.316,00
 • Ticari Alacaklar 10.994.482,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.994.482,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.202.651.524,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.869.305,00
 • - Şerefiye 14.949.364,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.919.941,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.678.765,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.296.954.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 796.057.305,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 142.037.506,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 470.288.814,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 107.929.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 362.359.258,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.691.924,00
 • Diğer Borçlar 360.918,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 360.918,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 141.143.565,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.567.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.592.600,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.974.556,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.391.947,00
 • ARA TOPLAM 796.057.305,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 870.184.992,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 572.434.355,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 47.813.741,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 47.813.741,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 249.936.896,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.666.242.297,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 630.712.241,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 630.712.241,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 486.936.412,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.443.137,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 282.197.445,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 286.210.503,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 144.298.974,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -785.429.165,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 197.265.438,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.296.954.538,00