FİNANS

royal hali - royal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.003.996.592,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 42.107.988,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 414.562.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.347.899,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 320.214.933,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.582.811,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 683.617,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.899.194,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 213.163.159,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 280.001.772,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.578.030,00
 • ARA TOPLAM 1.003.996.592,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 328.735.020,00
 • Finansal Yatırımlar 320.012,00
 • Ticari Alacaklar 2.265.991,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.265.991,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 449.396,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.396,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 246.733.181,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.629.259,00
 • - Şerefiye 9.072.707,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.556.552,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 65.337.181,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.332.731.612,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 682.743.029,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 129.527.517,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 100.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 439.238.114,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.508.207,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.729.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.150.455,00
 • Diğer Borçlar 191.329,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 191.329,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 76.891.935,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.896.889,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.351.925,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 684.673,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.667.252,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.494.865,00
 • ARA TOPLAM 682.743.029,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 509.270.969,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 417.647.444,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 61.822.005,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.833.558,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.192.013.998,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 140.717.614,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 140.717.614,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 746.913,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.229.933,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 202.929.853,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 202.929.853,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 10.009.887,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.877.336,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -185.665.140,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.598.719,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.332.731.612,00

Kredi Hesaplama