FİNANS

royal hali - royal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 799.686.562,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.238.873,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 363.784.735,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.099.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 319.685.412,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.980.051,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 663.856,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.316.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 234.609.780,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 99.936.526,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.136.597,00
 • ARA TOPLAM 799.686.562,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 356.173.196,00
 • Finansal Yatırımlar 320.012,00
 • Ticari Alacaklar 2.265.991,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.265.991,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 459.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 459.302,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 273.569.382,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.484.975,00
 • - Şerefiye 9.072.707,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.412.268,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.073.534,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.155.859.758,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 500.268.614,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 129.770.602,00
 • - Banka Kredileri 100.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 255.580.322,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.985.689,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 250.594.633,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.392.706,00
 • Diğer Borçlar 541.311,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 361.311,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 180.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 61.526.076,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.266.182,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 645.211,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.620.971,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.191.415,00
 • ARA TOPLAM 500.268.614,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.762.433,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 414.431.720,00
 • Banka Kredileri 382.052.137,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.379.583,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 66.137.465,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 996.031.047,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 159.828.711,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 159.828.711,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 746.913,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.229.933,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.902.863,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 199.902.863,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 6.982.897,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.877.337,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -185.665.140,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.736.805,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.155.859.758,00

Kredi Hesaplama