royal hali - royal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 576.568.617,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.139.454,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 329.778.120,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.993.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 234.784.470,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.298.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.044.366,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.253.988,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 108.149.991,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.124.716,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.077.982,00
 • ARA TOPLAM 576.568.617,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 137.338.910,00
 • Finansal Yatırımlar 320.012,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 240.834,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 240.834,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 100.928.819,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.925.588,00
 • - Şerefiye 9.072.707,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.852.881,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.923.657,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 713.907.527,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.856.198,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 123.405.599,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 164.625.151,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.832.982,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 128.792.169,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.751.324,00
 • Diğer Borçlar 2.707.633,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.707.633,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.389.029,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.440.882,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 313.364,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.127.518,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.536.580,00
 • ARA TOPLAM 381.856.198,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 324.150.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 305.365.580,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.974.341,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.974.341,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.810.548,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 706.006.667,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.900.860,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.900.860,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 746.913,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.229.933,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.461.261,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.461.261,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.484.681,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.877.336,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -151.814.245,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.600.338,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 713.907.527,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.