FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 249.154.843,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.663.751,00
 • Finansal Yatırımlar 70.096.051,00
 • Ticari Alacaklar 42.199.010,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 311.830,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.887.180,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.588.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.588.936,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.811.982,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.309.121,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.417.913,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 593.757,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.945.208,00
 • ARA TOPLAM 230.207.816,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 18.947.027,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.034.798.177,00
 • Finansal Yatırımlar 87,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.953,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 821.390.918,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 141.933.742,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 302.041,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.550.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.079.643,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.283.953.020,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.819.359,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.853.754,00
 • - Banka Kredileri 30.853.754,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.108.596,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 406.438,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.799.016,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.799.016,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.212.311,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.150.253,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 695.429,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 503.452,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 191.977,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 88.819.359,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.312.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.448.880,00
 • Banka Kredileri 688.533,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.760.347,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.621.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.621.646,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 71.241.745,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 164.131.630,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.119.821.390,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.119.821.390,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 362.853.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 110.685.899,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 249.847,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.567,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 150.567,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.273.487,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 608.210.538,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -71.452.011,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.283.953.020,00