FİNANS

rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 317.028.941,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.929.107,00
 • Finansal Yatırımlar 15.243.897,00
 • Ticari Alacaklar 65.559.397,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.431.604,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.127.793,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 105.700.361,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 103.685.086,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.015.275,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.583.171,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.873.369,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.194.498,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.945.141,00
 • ARA TOPLAM 310.028.941,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 373.031.322,00
 • Finansal Yatırımlar 685.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 307.964.382,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.956.443,00
 • Maddi Duran Varlıklar 53.169.893,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 477.313,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 477.313,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.792.811,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 690.060.263,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.700.894,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.133.513,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 63.930.051,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.655.542,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.655.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.657.976,00
 • Diğer Borçlar 589.622,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 589.622,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.408.605,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 325.585,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 240.881,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 110.700.894,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.836.897,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.350.625,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 568.391,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 568.391,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.917.881,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.537.791,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 558.522.472,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 521.642.838,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.814.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.190.858,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.271.001,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.307,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.248.972,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 175.764.869,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 209.623.391,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.879.634,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 690.060.263,00

Kredi Hesaplama