FİNANS

rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 297.311.869,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.028.288,00
 • Finansal Yatırımlar 6.730.742,00
 • Ticari Alacaklar 63.321.638,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.090.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.231.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 142.284.385,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 140.353.197,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.931.188,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 28.317.159,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.225.387,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.404.270,00
 • ARA TOPLAM 290.311.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 261.569.402,00
 • Finansal Yatırımlar 685.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 202.783.119,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.922.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 47.243.301,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 505.915,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 505.915,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.325.587,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 558.881.271,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.275.793,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.619.956,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.216.653,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.745.101,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.745.101,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 879.660,00
 • Diğer Borçlar 310.997,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 310.997,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.287.480,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.963.126,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 252.820,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 168.116,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 97.275.793,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.081.424,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.970.200,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 514.344,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 514.344,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.596.880,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.357.217,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 440.524.054,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 403.690.414,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.814.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -135.973,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -55.830,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -55.830,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.309.308,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 9.309.308,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.248.972,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 175.202.193,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 92.251.166,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.833.640,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 558.881.271,00

Kredi Hesaplama