FİNANS

rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 288.268.713,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 157.119.747,00
 • Finansal Yatırımlar 1.146.853,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.146.853,00
 • Ticari Alacaklar 47.950.440,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.035.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.915.005,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.689.235,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.570.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.119.235,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.365.936,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.237.148,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.614.912,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.285.344,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.474.010,00
 • ARA TOPLAM 281.268.713,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 446.812.467,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.954,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.954,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 394.768.055,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 48.377.322,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.402,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.402,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.819.771,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.819.771,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 735.081.180,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.571.702,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.795.917,00
 • - Banka Kredileri 48.795.917,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.647.564,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 230.137,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.704.010,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.704.010,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.687.085,00
 • Diğer Borçlar 83.582,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 83.582,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.267.769,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.748.788,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 636.987,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 552.283,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 108.571.702,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.384.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.782.104,00
 • Banka Kredileri 4.266.023,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 516.081,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.951.857,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.951.857,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.650.496,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 129.956.159,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 605.125.021,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 605.125.021,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.814.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.864.807,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.988.816,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.492,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.217.840,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 416.360.506,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 54.867.120,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 735.081.180,00

Kredi Hesaplama