rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 59.665.534,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.056.578,00
 • Finansal Yatırımlar 9.543.994,00
 • Ticari Alacaklar 9.422.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.422.800,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.178.355,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.012.610,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.165.745,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.859.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.706.671,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.557,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.873.305,00
 • ARA TOPLAM 59.665.534,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 67.644.232,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.081,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.080.833,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.779.246,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.157.076,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 15.157.076,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 497.642,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 497.642,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 466.514,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 466.514,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 658.840,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 127.309.766,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.679.016,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.671.088,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.013.079,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.096.401,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.096.401,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 134.130,00
 • Diğer Borçlar 186.691,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 186.691,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.585.690,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 928.920,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 63.017,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.334,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.683,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 23.679.016,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.633.212,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.415.628,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 217.584,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 217.584,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.312.228,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 98.997.538,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 97.122.352,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.930.981,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.991.171,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.086.508,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.386,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.399.707,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.827.878,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.972.615,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.875.186,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 127.309.766,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.